Selected publications

A városi lakhatás globális mintái. Magyar Tudomány, 184. évf. (2023) 10. sz. 1254–1262.

Bildungsreform, Autonomie, Kirchen und Professionalisierung: Die professionelle Autonomie der Lehrer höherer Schulen in Ungarn im 19. Jahrhundert. Archiv für Sozialgeschichte, Jg. 62. (2022) no. 1. 57–74.

Párthűség és professzionalizáció: az építésügyi miniszterek útkeresése. In: Rainer M. János (szerk.): Gazdasági elit a szovjet típusú rendszer időszakában. Tanulmányok. Magyarország a jelenkorban. Budapest–Pécs: Kronosz Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány, 2022. 107–140.

A szocialista kispolgár. A békásmegyeri lakótelep és a kádárizmus. In: Papp István (szerk.): 1971, egy tipikus kádári év? Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2022. 17–38.

Idősek lakhatása. Az Öregek Háza a budafoki kísérleti lakótelepen. Századok, 154. évf. (2020) 6. sz. 1233–1254.

Wie wohnt man sozialistisch? Wohnkultur in Ungarn1945–1960 in vergleichender Perspektive. In: Tamáska, Máté – Rief Vernay, Barbara (Hg.): Wien – Budapest. Stadträume des 20. Jahrhunderts im Vergleich. Wien: Praesens Verlag, 2020. 427–444.

A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után: transzfer, átvétel, hibridizáció. Aetas, 34. évf. (2019) 4. sz. 49–61.

(Tabajdi Gáborral, szerk.) Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. (1956-os Intézet XXXIII. évkönyve.) Budapest: 1956-os Intézet Alapítvány, 2018.

Szocialista lakhatás? A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon, L’Harmattan–OSZK, 2017.

Ziele und Reaktionen, In: Kövér György – Keller Márkus – Sasfi Csaba (Hg.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut – Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. pp. 333–355. (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien; 12.), 2015.

Experten und Beamte. Die Professionalisierung der Lehrer höherer Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Ungarn und Preußen im Vergleich. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. 276 p.

(Kövér Györggyel és Sasfi Csabával, szerk.) Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Balassi Institut, Collegium Hungaricum – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2015.

Übersetzen, Vergleichen, Verstehen und wieder Vergleichen. In: Arndt, Agnes – Häberlen, Joachim, C. – Reinecke, Christiane (Hg.): Vergleichen, verflechten, verwirren? Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2011. 190–217.

A kelet-közép-európai változat : a középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon. Korall, 11. évf. (2010) 42. sz. 103–130.

A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. Budapest: 1956-os Intézet – L’Harmattan Kiadó, 2010.

Diktatúra, professzionalizáció és emlékezés., In: Tischler, János (szerk.): 1956-os Intézet évkönyve 2009. Budapest: 1956-os Intézet, 2010. 115–140.

„… mentől előbb s mentől nagyobb súlylyal bírjunk mi magunk” A Középtanodai Tanáregylet megalakulása és első évei. In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás. Budapest: Századvég, 2006. 643–667.

Full list of publications