Prof. Dr. Zsombor Bódy

full professor and senior research fellow

Fields of interest: social history of 20th-century Hungary, esp. war and society; industrial work and the welfare state; the technocracy in state-socialism

E-mail: body.zsombor@tatk.elte.hu
Phone: +36 1 372-2500/6874

Office: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Room 2.136.

Zsombor Bódy is professor at the Department of Comparative Historical Sociology, Eötvös Loránd University, Budapest.

He earned an MA in History as well as in Sociology at the Eötvös Loránd University, Budapest, followed by postgraduate studies in social history at the Eötvös Loránd University and École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). He received his Ph.D. degree in 2001.

His main research field is 20th-century social history of Hungary and Central Europe, especially: war and society; industrial work and the welfare state; the technocracy in state-socialism.

He is a board member of the István Hajnal Society of Social History, co-editor of Korall – Journal for Social History. In the History of Globalization Research Group his work focuses on the relationship between Hungary and transnational organisations, such as ILO, further on the international networks integrating Hungarian technocratic groups during state-socialism.

Degrees

2022

Doctor of Science, Hungarian Academy of Sciences

2011

Habilitation, Sociology, Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest

2001

PhD, Social History, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Budapest

2000

MA Sociology, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Budapest

1997

DEA-degree „Histoire et civilisation”, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

1995

MA History, Faculty of Humanities Eötvös Loránd University, Budapest

 

Positions

2023–

Full Professor, Department of Comparative Historical Sociology, Eötvös Loránd University

2020–2022

Associate Professor, Department of Comparative Historical Sociology, Eötvös Loránd University

2011–2020

Associate Professor, Institute for Sociology, Pázmány Péter Catholic University, Budapest

2014

Visiting Fellow in Imre Kertesz Kolleg, Friedrich-Schiller-Universitaet Jena

1998–2011

Lecturer, Deptartment of Contemporary History, University of Miskolc

 

Memberships

Board member of Hajnal István Kör – Hungarian Social History Association

Co-editor of Korall – Journal for Social History

Selected research projects

20162020

Participation in the „Trianon 100” project of the Hungarian Academy of Sciences. Research Topic: Food production during World War I

20122015

Participation at the project „Home, flat and habitation in Budapest, 1870–1945 ”, supported by OTKA

20072010

Participation in the international research project „Agrarismus in Ostmitteleuropa 1890–1960“, financed by Volkswagen Stiftung, coordinated by the Kulturwissenschaftliche Fakultät Forschungsstelle für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas at the Viadrina Europa-University in Frankfurt

20052006

Holder of a Deák Ferenc Research Grant (given by the Hungarian Ministry of Education), Social stratification of consumption in Budapest 1900–1945

20012004

Holder of a Bólyai János Research Grant (given by the Hungarian Academy of Sciences), Establishing of social insurance institutions in Hungary, 1880–1945

Selected publications

Opening Up to the “Third World” or Taking a Detour to the “West”?: The Hungarian Presence in Algeria from the 1960s to the 1980s. Comparativ, vol. 33. (2023) no. 3. 377–399.

A World Lifted off Its Hinges: The Social Impact of World War I on Hungary. Hungarian Historical Review, vol. 11. (2022) no. 4. 702–732.

Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából. Korall, 22. évf. (2021) 85. sz. 113–137.

Az önmagára irányuló tekintet. Van-e jelenkortörténet, és ha nincs, mi az? Századok, 154. évf. (2020) 6. sz. 1293–1316.

(Stanislav Holubeccel együtt) Social Structure, mobility and education. In: Wlodzimierz Borodziej – Stanislav Holubec; Joachim von Puttkamer (ed.): The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. London: Routledge 2020. 64–128.

“A dolgozók uszályába” kerülni: technokrácia, párt, szakmunkások és vállalkozói funkciók az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban 1947 és 1953 között. Korall, 20. évf. (2019) 76. sz. 42–68.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy Zsombor (szerk.) Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán.  Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 151–194.

Gyár és földbirtok a nagy háborúban és az összeomlásban. Századok, 152. évf. (2018) 6. sz. 1261–1292.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég, 22. évf. (2017) 85. sz. 5–29.

Az 1956-os forradalom és következményei az Ikarus gyárban: Kontinuitás és diszkontinuitás. In: Rainer M. János – Valuch Tibor (szerk.): Munkások ’56. Budapest: 1956-os Intézet, 2017. 80–94.

A Népességtudományi Kutatóintézet története és a népesedéspolitika a Kádár-rendszerben. Demográfia, 59. évf. (2016) 4. sz. 265–300.

Az ipari munka társadalma: Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig. Budapest: Argumentum Kiadó, 2010. 253 p.

Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2003. 277 p.

Full list of publications