Dr. Bódy Zsombor

habilitált docens, tudományos főmunkatárs

Érdeklődési terület: Magyarország és Közép-Európa 20. századi társadalomtörténete, elsősorban: háború és társadalom, ipari munkásság, jóléti állam, technokrácia az államszocializmus idején

E-mail: body.zsombor@btk.ppke.hu
Telefon: +36 1 327 5924

Iroda: Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. 303. szoba

Bódy Zsombor habilitált egyetemi docens a PPKE Szociológiai Intézetének oktatója.

Tanulmányait az ELTE-n végezte szociológia és történelem szakon, az ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti programjában doktorált, az ELTE Társadalomtudományi Karán habilitált. Kutatói érdeklődése eddigi több mint két évtizedes pályáján a 20. századi társadalomtörténet különböző kérdéseire irányult: a szociálpolitika és a jóléti állam fejlődését alakító szereplők történetére; a munka világára; a lakhatás és a fogyasztás társadalomtörténetére; az első világháború és a hadigazdálkodás társadalmi hatásaira az iparban és a közellátásban; a technokrácia mibenlétére és a technokrata csoportok helyzetére a második világháború időszakában és a szocialista korszak első két évtizedében. A Globalizációtörténeti Kutatócsoportban kutatásai Magyarország egyes nemzetközi szervezetekben való tagságának történetére (pl. ILO), és a magyar technokrata, szakértői csoportok nemzetközi beágyazottságának, kapcsolatrendszerének történetére irányulnak.

Szakmai önéletrajz

Bódy Zsombor

Munkahely címe: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
Tel.: +36 1 327 5924
E-mail: body.zsombor@btk.ppke.hu

Diplomák és fokozatok

2011

Habilitáció, Szociológia, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest

2001

Ph.D., Társadalomtörténet, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2000

Szociológia diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1997

DEA fokozat „Histoire et civilisation”, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

1995

Történelem diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Munkahelyek

2011 óta

PPKE BTK Szociológia Intézet

2014

Ösztöndíjas, Imre Kertesz Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität, Jena

1998–2011

Miskolci Egyetem, NTK Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Tisztségek, tagságok

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület tagja, 2016-tól alelnöke

A Korall Társadalomtörténeti folyóirat szerkesztőségének tagja

Kutatási projektek (válogatás)

2016–2021

Trianon 100 Lendület Projekt, kutatási terület: élelmiszer-ellátás az I. világháborúban és az azt követő időszakban.

2012–2015

Részvétel az „Otthon, lakás, lakhatás Budapesten, 1870–1945” c. OTKA kutatásban

2007–2010

Részvétel az „Agrarismus in Ostmitteleuropa 1890–1960“, című, a Kulturwissenschaftliche Fakultät Forschungsstelle für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Viadrina Universität Frankfurt/O. által koordinált  Volkswagen Stiftung projectben

2005–2006

Deák Ferenc kutatói ösztöndíj

2001–2004

Bolyai János kutatói ösztöndíj

Válogatott publikációk

“A dolgozók uszályába” kerülni: technokrácia, párt, szakmunkások és vállalkozói funkciók az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban 1947 és 1953 között. Korall, 20. évf. (2019) 76. sz. 42–68.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy, Zsombor (szerk.) Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán.  Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 151–194.

Gyár és földbirtok a nagy háborúban és az összeomlásban. Századok, 152. évf. (2018) 6. sz. 1261–1292.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég, 22. évf. (2017) 85. sz. 529.

Az 1956-os forradalom és következményei az Ikarus gyárban: Kontinuitás és diszkontinuitás. In: Rainer M János – Valuch Tibor (szerk.): Munkások ’56. Budapest: 1956-os Intézet, 2017. 80–94.

A Népességtudományi Kutatóintézet története és a népesedéspolitika a Kádár-rendszerben. Demográfia, 59. évf. (2016) 4. sz. 265–300.

Teljes publikációs lista