Kutatócsoportunk HistGlob Working Paper nevű sorozatában munkatársaink műhelytanulmányait adjuk közre.

HistGlob Working Paper 11.
Germuska Pál: A technokraták és a magyarországi technológiapolitika. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elődszervezetei és a bizottság első évtizede, 1951–1971.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2023.
Letöltés (pdf)

HistGlob Working Paper 10.
Tomka Béla: Globalizáció: jelentések és definíció.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2023.
Letöltés (pdf)

HistGlob Working Paper 9.
Bencsik Péter: Nemzetközi utazások és Kelet-Közép-Európa globalizációja, 1953–1989.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2023.
Letöltés (pdf)

HistGlob Working Paper 8.
Tomka Béla: Globalizáció és a kelet-közép-európai államszocializmus. A zártság fokozatai.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2022.
Letöltés (pdf)

HistGlob Working Paper 7.
Tomka Béla: Szocialista globalizáció Kelet-Közép-Európában. A kutatás új irányai és hiányai.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2022.
Letöltés (pdf)

HistGlob Working Paper 6.
Péter Bencsik, Political Transformations and Territorialization: The Case of Twentieth-Century Hungary.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE History of Globalization Research Group, 2022.
Download (pdf)

HistGlob Working Paper 5.
Márkus Keller, Old Global Problems, New Local Actions: The Old People’s Home at the Experimental Housing Estate in Budafok.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE History of Globalization Research Group, 2021.
Download (pdf)

HistGlob Working Paper 4.
Zsombor Bódy, Opening up to the “Third World” or Taking a Detour to the “West”? The Hungarian Presence in Algeria from the 1960s to the 1980s.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE History of Globalization Research Group, 2021.
Download (pdf)

HistGlob Working Paper 3.
Kalmár Melinda: Globalizációpercepciók. Szovjet típusú modellek és a „technológiai racionalitás”.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2021.
Letöltés (pdf)

HistGlob Working Paper 2.
Bódy Zsombor: A magyar glóbusz kitágul. Magyar szakértelem a globalizáció folyamataiban az 1960−1980-as évtizedekben.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2020.
Letöltés (pdf)

HistGlob Working Paper 1.
Bencsik Péter: Állami érdek vs. nemzeti érdek. Territorializálódás Magyarországon a 20. század első negyedében.
Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2020.
Letöltés (pdf)

Impresszum

Az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport kiadványa
Szerkesztők: Kalmár Melinda, Nagy Péter, Simonkay Márton és Tomka Béla
ISSN: 2732-172X
Kiadó: SZTE Jelenkortörténeti Tanszék,
H-6726 Szeged, Egyetem utca 2.
jelenkor.bibl.u-szeged.hu
E-mail: toriroda@hist.u-szeged.hu
Telefon: +36 62 544 464
Felelős kiadó: Tomka Béla