Dr. habil. Keller Márkus

tudományos főmunkatárs
tanszékvezető, habilitált  egyetemi docens

Érdeklődési terület: 19-20. századi társadalomtörténet összehasonlító perspektívában

Telefon: +36 1 372 2500/6875

Iroda: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 2.129 B

Keller Márkus, történész, szociológus, habilitált egyetemi docens az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének és a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport (ELTE TÁTK-BTK) vezetője. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület felügyelő bizottságának tagja.

Érdeklődési területe: a 19-20. századi társadalomtörténet összehasonlító perspektívában. Kötetei és tanulmányai jelentek meg a professzionalizáció, a lakhatás és az összehasonlító történetírás elmélete témakörében

Szakmai önéletrajz

Keller Márkus

Munkahely címe: ELTE Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2500/6875
Email: keller.markus@tatk.elte.hu

Szakmai tapasztalat

2017

habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék, ELTE TÁTK

2016

habilitáció, történelemtudomány, ELTE BTK

2014-2016

Humboldt-Fellow, Center for Metropolitan Studies, Technische Universität Berlin

2012-2014

tudományos munkatárs MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport

2010-2012

tudományos munkatárs ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

2009

Doktori védés summa cum laude eredménnyel, ELTE BTK

2009-2014

tudományos munkatárs 1956-os Intézet, Budapest (www.rev.hu)

2007-2008

Immanuel-Kant-Fellow (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien)

2004-2007

PhD-hallgató Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas, Freie Universität Berlin

2003-2004

tudományos munkatárs 1956-os Intézet, Budapest (www.rev.hu)

2002-2004

tanulmányi igazgató Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, Budapest

2001-2004

állami ösztondíjas doktori hallgató ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola

2001

történész diploma, ELTE BTK, Budapest

2000

szociológus diploma, ELTE Szociológiai Intézet, Budapest

1994-2001

történelmi, szociológia és pszichológiai tanulmányok Budapest, Berlin és Eichstätt

Projektek (általam vezetett)

2019-2023

A professzionalizáció története. Magyarország a 19–20. században európai kontextusban (NKFIH FK 132451)

2014

Die Wohnungsfrage in Ost und West. Wohnungspolitik, Architekten und experimentelle Wohnsiedlungen in Ungarn und in der BRD 1948-1960.

2014-2016

Mass Housing and Environmental Thought After 1945, Dr. Jeanne Haffnerrel (Harvard University) közösen

2013-2014

Krisen, Staat und Gesellschaft. Lösungsversuche und Transformationen in Österreich und Ungarn im 19-21. Jh. ( mit Prof. Dr. Brigitta Schmidt-Lauber (Universität Wien) und Prof. Dr. Philipp Ther (Universität Wien).

Ösztöndíjak

2014-2016

Alexander von Humboldt Stiftung posztdoktori ösztöndíja (24 hónap)

2013

Ernst-Mach-Stipendium, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (3 hónap)

2012

DAAD posztdoktori ösztöndíj Center for Metropolitan Studies an der Technischen Universität Berlin (3 hónap)

2010

Stiftung Aktion Österreich-Ungarn an der Universität Wien, Institut für Europäische Ethnologie (1 hónap)

2009

a Habsburg Intézet ösztöndíja (9 hónap)

2007-2008

Immanuel-Kant-Stipendium, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien

2004 Juli-2007

Stipendiat der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

2004

März-Juni Stipendiat der Stiftung Aktion Österreich-Ungarn an der Universität Wien, Institut für Geschichte

2001/2002

DAAD Forschungsstipendium an der Katholischen Universität Eichstätt Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte

2001

SS Erasmus-ösztöndíj, Humboldt Universität Berlin, Institut für Europäische Ethnologie

2000

SS-WS Stipendiat der Katholischen Universität Eichstätt

1997

DAAD Sommerkurs an der Katholischen Universität Eichstätt

Oktatói tapasztalat

2017

óradó az ELTE TÁTK Szociológiai Intézetében

2011

az Institut für Europäische Ethnologie Universität Wien vendégtanára (MA kurzus tartása)

2004

óta rendszeresen tanítok az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszékén

Szakmai közélet

2019

Felügyelő Bizottság tagja, Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület

2017

Postdoc Member, Herder Institute Research Academy, Marburg

2016

Associate Researcher, Center for Metropolitan Studies, Technische Universität Berlin

2016

a Second World Urbanity Network tagja

2000

óta a Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület tagja, 2013-2014 titkára

Nyelvtudás

német és angol felsőfokú szint

2019–2023

The History of Professionalization in Hungary in the 19th and 20th Century, in European Context (founded by the National Research, Development and Innovation Office, FK 132451)

2014–2016

Die Wohnungsfrage in Ost und West. Wohnungspolitik, Architekten und experimentelle Wohnsiedlungen in Ungarn und in der BRD 1948-1960. (founded by the Alexander von Humboldt Stiftung)

2014–2016

Mass Housing and Environmental Thought After 1945, with Dr. Jeanne Haffnerrel (Harvard University)

2013–2014

Krisen, Staat und Gesellschaft. Lösungsversuche und Transformationen in Österreich und Ungarn im 19-21. Jh. ( mit Prof. Dr. Brigitta Schmidt-Lauber (Universität Wien) und Prof. Dr. Philipp Ther (Universität Wien).

Válogatott publikációk

A városi lakhatás globális mintái. Magyar Tudomány, 184. évf. (2023) 10. sz. 1254–1262.

Bildungsreform, Autonomie, Kirchen und Professionalisierung: Die professionelle Autonomie der Lehrer höherer Schulen in Ungarn im 19. Jahrhundert. Archiv für Sozialgeschichte, Jg. 62. (2022) no. 1. 57–74.

Párthűség és professzionalizáció: az építésügyi miniszterek útkeresése. In: Rainer M. János (szerk.): Gazdasági elit a szovjet típusú rendszer időszakában. Tanulmányok. Magyarország a jelenkorban. Budapest–Pécs: Kronosz Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány, 2022. 107–140.

A szocialista kispolgár. A békásmegyeri lakótelep és a kádárizmus. In: Papp István (szerk.): 1971, egy tipikus kádári év? Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2022. 17–38.

Idősek lakhatása. Az Öregek Háza a budafoki kísérleti lakótelepen. Századok, 154. évf. (2020) 6. sz. 1233–1254.

Wie wohnt man sozialistisch? Wohnkultur in Ungarn1945–1960 in vergleichender Perspektive. In: Tamáska, Máté – Rief Vernay, Barbara (Hg.): Wien – Budapest. Stadträume des 20. Jahrhunderts im Vergleich. Wien: Praesens Verlag, 2020. 427–444.

A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után: transzfer, átvétel, hibridizáció. Aetas, 34. évf. (2019) 4. sz. 49–61.

(Tabajdi Gáborral, szerk.) Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. (1956-os Intézet XXXIII. évkönyve.) Budapest: 1956-os Intézet Alapítvány, 2018.

Szocialista lakhatás? A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon, L’Harmattan–OSZK, 2017.

Ziele und Reaktionen, In: Kövér György – Keller Márkus – Sasfi Csaba (Hg.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut – Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. pp. 333–355. (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien; 12.), 2015.

Experten und Beamte. Die Professionalisierung der Lehrer höherer Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Ungarn und Preußen im Vergleich. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. 276 p.

(Kövér Györggyel és Sasfi Csabával, szerk.) Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Balassi Institut, Collegium Hungaricum – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2015.

Übersetzen, Vergleichen, Verstehen und wieder Vergleichen. In: Arndt, Agnes – Häberlen, Joachim, C. – Reinecke, Christiane (Hg.): Vergleichen, verflechten, verwirren? Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2011. 190–217.

A kelet-közép-európai változat : a középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon. Korall, 11. évf. (2010) 42. sz. 103–130.

A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. Budapest: 1956-os Intézet – L’Harmattan Kiadó, 2010.

Diktatúra, professzionalizáció és emlékezés., In: Tischler, János (szerk.): 1956-os Intézet évkönyve 2009. Budapest: 1956-os Intézet, 2010. 115–140.

„… mentől előbb s mentől nagyobb súlylyal bírjunk mi magunk” A Középtanodai Tanáregylet megalakulása és első évei. In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás. Budapest: Századvég, 2006. 643–667.

Teljes publikációs lista