Dr. Nagy Péter

tudományos munkatárs

Érdeklődési terület: Magyarország és Közép-Európa társadalom- és gazdaságtörténete, a magyarországi ipar és az ipari társadalom története a 19-20. században

Telefon: +36 1 372 2500/6874
E-mail: nagypeter.uraj@gmail.com

Iroda: ELTE TáTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,  7.23 szoba

Nagy Péter (1988), történész. Fő kutatási területe az ipari társadalom története és ipartörténet a 19. század közepétől az 1940-es évek végéig. Történelem-levéltár alapszakos diplomáját a Miskolci Egyetemen szerezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem mesterszakát, a gazdaság – és társadalomtörténet specializációt végezte el. PhD-fokozatát 2015-ben szerezte az Eszterházy Károly Egyetemen. 2016-2019 között az NKFIH posztdoktori kiválósági program ösztöndíjasa, ugyanebben az időszakban a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont REWORK-OTKA Kutatócsoport tagja. 2013-ban Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjban, 2014-ben és 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma alkotói támogatásában részesült. A Hungarian Labour History Network és a Hajnal István Kör tagja. A közelmúltban jelent meg A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig, valamint Távol a szülőföldtől. Ózd vidékiek szovjet fogságban című könyve, emellett több mint negyven tudományos publikációja jelent meg. Az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoportban a globalizáció gazdasági jelenségei foglalkoztatják.

Szakmai önéletrajz

Nagy Péter

Születési hely, idő: Szikszó, 1988. február 17.
Munkahely címe: ELTE Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2500/6874
Email: nagypeter.uraj@gmail.com

Munkahelyek

2016–2019

NKFIH posztdoktori ösztöndíj, vezető kutató, Eszterházy Károly Egyetem

2016–2019

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont „Rework”- kutatócsoport tagja

2019–

tudományos munkatárs, MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, Budapest-Szeged

Tanulmányok

2006

érettségi, Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Ózd

2009

egyetemi diploma, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem – levéltár szakirány. Szakdolgozat témája: Az ózdi Velence-telep története a 20. század második felében az Ózdi Vasas című újság tükrében. Témavezető: Dr. Németh Györgyi egyetemi docens

2011

egyetemi diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem mesterszak, társadalom és gazdaságtörténet specializáció. Szakdolgozat témája: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. szociálpolitikája a két világháború között. Témavezető: Dr. Kövér György egyetemi tanár

2015

Phd-fokozat, Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Doktori Iskola. Kutatási terület: Az ózdi vasgyár társadalma az üzemalapítástól az államosításig. Témavezető: Dr. Valuch Tibor egyetemi docens

Egyéb szakmai tevékenység

 • Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma: alkotói támogatás (2014, 2018)
 • Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (2013-2014)
 • OTDK Humán Tudományi Szekció Két világháború közötti történelem I. Szekció 3. helyezés (2011)
 • Hungarian Labour History Network tagja (2016-)
 • Hajnal István Kör tagja (2011-)
 • Lajos Árpád Honismereti Kör, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre és a Velence Egyesület tagja
 • Interjús terepgyakorlat megszervezése és abban való részvétel volt ózdi gyári munkások visszaemlékezésével kapcsolatban a Debreceni Egyetem hallgatóival, Dr. Valuch Tibor egyetemi docens közreműködésével (2010, 2011)
 • Nemzetközi munkástörténeti workshop megszervezése (2014)
 • Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat megyei első helyezés (2005), megyei második helyezés (2011)

Nyelvismeret és egyéb készségek

angol középfok
német középfok
latin olvasási szint
B típusú jogosítvány (2005)

Kutatási érdeklődés

Magyarország és Közép-Európa társadalom- és gazdaságtörténete, a magyarországi ipar és az ipari társadalom története a 19-20. században

Kutatási ösztöndíjak, elismerések

 • Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma: alkotói támogatás (2014, 2018)
 • Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (2013-2014)
 • OTDK Humán Tudományi Szekció Két világháború közötti történelem I. Szekció 3. helyezés (2011)

Tevékenység szakmai szervezetekben

 • Hungarian Labour History Network tagja (2016-)
 • Hajnal István Kör tagja (2011-)
 • Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága tagja (2018-)
 • Lajos Árpád Honismereti Kör, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre és a Velence Egyesület tagja

Válogatott publikációk

A Rima vonzásában: Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig. Budapest: Napvilág Kiadó, 2016, 384 p.

Gyári munkásokból parlamenti képviselők: Ózd környéki munkásszármazású képviselők a politikai élet páholyában a Kádár – rendszer utolsó évtizedében. Aetas, 30. évf. (2015) 2. sz. 122–139.

Harc a szénhiány ellen: A Szénkormánybiztosság működése Magyarországon 1917–1924. In: Bódy, Zsombor (szerk.): Háborúból békébe. A magyar társadalom 1918 után. Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 195–220. 

Special urbanization: The effects of industry on rural settlements in Hungary: A case of study. Hungarian Studies, vol. 29. (2015) no. 1–2. 147–155.

Távol a szülőföldtől: Ózd vidékiek szovjet fogságban. Ózd: Napvilág Kiadó, 2017. 153 p.

Teljes publikációs lista