Válogatott publikációk

A Rima vonzásában: Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig. Budapest: Napvilág Kiadó, 2016, 384 p.

Gyári munkásokból parlamenti képviselők: Ózd környéki munkásszármazású képviselők a politikai élet páholyában a Kádár – rendszer utolsó évtizedében. Aetas, 30. évf. (2015) 2. sz. 122–139.

Harc a szénhiány ellen: A Szénkormánybiztosság működése Magyarországon 1917–1924. In: Bódy, Zsombor (szerk.): Háborúból békébe. A magyar társadalom 1918 után. Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 195–220. 

Special urbanization: The effects of industry on rural settlements in Hungary: A case of study. Hungarian Studies, vol. 29. (2015) no. 1–2. 147–155.

Távol a szülőföldtől: Ózd vidékiek szovjet fogságban. Ózd: Napvilág Kiadó, 2017. 153 p.

Teljes publikációs lista