Dr. Koloh Gábor

tudományos munkatárs

Érdeklődési terület: 18-20. századi társadalom- és gazdaságtörténet, történeti demográfia, családtörténet, történeti forrásismeret.

E-mail: koloh.gabor@gmail.com 
Telefon: +36 1 372 2500/6874

Iroda: ELTE TáTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 2.129. szoba

Tanulmányok és tudományos fokozatok

A szeghalmi Péter András Gimnáziumban 2005-ben tett érettségit követően az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatott jogi tanulmányokat, majd a Bölcsészettudományi Kar szabadbölcsész alapképzésén diplomázott esztétika szakirányon.

Mesterszakos tanulmányait ugyanitt a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéken kezdte 2011-ben, Kövér György témavezetettjeként. Figyelme ekkor irányult az ormánsági születésszabályozás témájára, amelyről mesterszakos szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is írta.

Doktori tanulmányait a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programban végezte, sikeres védésére 2018 nyarán került sor. 2016 és 2018 között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán történelemtanári mesterszakos diplomát szerzett. Rövidebb tanulmányokat folytatott Kolozsváron, Umeåban és Lundban.

Tudományos munkásság

A 2012-ben megalakult MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoportban előbb megbízottként, majd tudományos segédmunkatársként dolgozott annak 2017. évi megszűnéséig.

A 2017-2018. tanévben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnáziumában dolgozott történelemtanárként.

2019 tavaszától a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár muzeológusa, majd az év őszén tudományos menedzsere lett, emellett 2019 nyarától az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársaként dolgozik. Részt vesz a Trianon100 MTA-Lendület Kutatócsoport és a Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport munkájában is.

Kutatói ösztöndíjjal kutatott a bécsi Collegium Hungaricumban és a tübingeni Institute der Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde-ben.

Egyetemi évei alatt több alkalommal volt tanulmányi ösztöndíjas, 2012-ben köztársasági ösztöndíjat kapott. 2013-ban az OTDK-n első helyezést ért el, majd két alkalommal kapta meg az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjában részesült. 2019 nyarán a Hajnal István Kör neki ítélte a Benda Gyula-díjat.

Tagja a Hajnal István Körnek (2019-től választmányi tag), a Sic Itur Ad Astra történeti periodika szerkesztőbizottságának, az ELTE Történeti Kollégiumának és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak.

Oktatási tapasztalat

  • 2018 ősze: The Habsburg Monarchy as Central Europe’s history and nostalgia (Ivan Franko University, Lviv);
  • 2019 ősze – 2020 tavasza: Nép és föld. Történeti demográfia és történeti földrajz (ELTE Bölcsészettudományi Kar) – Halmos Károllyal közösen;
  • 2020 tavasza: Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete a XX. század első felében (ELTE Bölcsészettudományi Kar);
  • 2020 tavasza: Társadalomtörténet 2. (Gyakorlat) Közelítések a történeti társadalomhoz (ELTE Társadalomtudományi Kar).

Szakmai önéletrajz

Koloh Gábor

Munkahely: ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
Telefon: +36 20 492 9683
E-mail: koloh.gabor@gmail.com 

Munkahelyek

2019–

Tudományos munkatárs

MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport
Budapest-Szeged, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet – Szegedi Tudományegyetem – Eötvös Loránd Tudományegyetem

2019–

Muzeológus

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
1146 Budapest, Vajdahunyadvár stny.
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/

2017–2018

Történelemtanár

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium
1088 Budapest, Trefort utca 8.
http://trefort.elte.hu/

2013–2017

Tudományos segédmunkatárs

MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet és
Eötvös Loránd Tudományegyetem
http://valsagtortenet.elte.hu/

Tanulmányok

2013–2018

ELTE BTK, Történelem PhD
Társadalom- és gazdaságtörténeti program

2016–2018

ELTE PPK, Tanári MA
Történelemtanári mesterképzés

2011–2013

ELTE BTK, Történelem MA
Gazdaság- és társadalomtörténeti program

2008–2011

ELTE BTK, Szabad bölcsészet BA
Esztétika szakirány, történelem minor

2005–2009

ELTE ÁJK, Jogi tanulmányok

2015

The EHPS-Net International Summer School in Historical Demography – Introductory course
„Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca (Románia)

2015

Demography and Event History Analysis using R.
Centre for Demography and Ageing Research, Umeå University (Svédország)

2015

Adding the Geographic Context to Demographic Analysis.
Research School in Economic Demography at Lund Univerity (Svédország)

Készségek

Nyelvek
Angol B2 nyelvvizsga
Német B2 nyelvvizsga

Egyéb készségek
• Microsoft Office™ eszközök magas szintű használata
• jó fogalmazási és kreatív írási képesség
• szépirodalmi tevékenység

Kiegészítő információk

Külföldi tapasztalat

2015

• Collegium Hungaricum Wien (CH2) kutatói ösztöndíj (2 hónap)

2018

• Institute der Dounauschwäbische Geschichte und Landeskunde kutatói ösztöndíj (3 hónap)
• vendégoktatás (Ivan Franko Nemzeti Egyetem: Lviv/Lemberg)

Kutatások/projektek

2012–2017

MTA—ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport
Kutatás vezetője: Dr. Kövér György DSc egyetemi tanár (ELTE BTK Történeti Intézet)
Kutatási területem: történeti demográfia

2013–

Kidei (Chidea, RO) falukutatás
Kutatás vezetője: Ilyefalvi Emese doktorana (ELTE BTK Néprajzi Intézet)
Kutatási területem: történeti demográfia

2011–2016

„Mit kínlódsz vele” A tiszazugi arzénes mérgezéseket vizsgáló kutatócsoport
Kutatás vezetője: Dr. Mátay Mónika egyetemi adjunktus (ELTE BTK Történeti Intézet)
Kutatási területeim: történeti demográfia, sajtó, gender

Díjak és kitüntetések

2019

Benda Gyula-díj

2017–2018

Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj 2017/2018. tanév

2016–2017

Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj

2013

OTDK I. helyezés: XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekció, Két világháború közötti magyar történelem II. szekció (Debrecen)

2012–2013

Köztársasági Ösztöndíj

2010–2011

2010

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

Tagságok

2014–

Sic Itur Ad Astra történeti periodika szerkesztőbizottsága

2012–

Hajnal István Kör (2019-től választmányi tag)

2012–

International Students of History Association (ISHA)

2012–

Történeti Kollégium, ELTE Történeti Intézet

2010–

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT)

A dél-dunántúli, szorosabban az ormánsági születésszabályozásra fókuszáló kutatása a történeti demográfia, a gazdaságtörténet és a társadalomtörténet mellett a kultúrtörténet, valamint történeti néprajz megközelítéseivel élve igyekszik felfejteni a 18-20. századi születéskorlátozás hátterében álló tényezőket. Az alapvetően mikroléptékű vizsgálat a közösség sokoldalú analízisével a történeti társadalom összetettségének bonyolultságát is be kívánja mutatni. Ennek mentén átfogóan foglalkoztatja a 18-20. századi magyar és részben európai gazdaság és társadalomtörténet, ezen belül szorosabban a család, a népesedés, a gazdálkodás és a kulturális normák története.

Válogatott publikációk

1. Rural Society at the Time of the Cholera Outbreak: Household and Social Structure, Taxation and the Cholera Outbreak in Endrőd (1834–1836). Hungarian Historical Review 8 (2019) 1. 5-27.
2. Magyarország demográfiája és az első világháború. In: Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest: MTA BTK TTI, 2018. 9-46. 
3. A zsidó népesség létszáma: demográfiai becslés. In: Kovács András – Barna Ildikó (szerk.): Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben : Egy szociológiai kutatás eredményei. Budapest: Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, 2018. 12-15. 
4.Tér és idő Kiss Géza életútjában és életművében: A lelkészi, a néprajzkutatói és a társadalomkritikusi szerep értelmezése. In: Vonyó József – Csukovits Enikő – Gyarmati György (szerk.): Személyiség és történelem: a történelmi személyiség : A történeti életrajz módszertani kérdései. Budapest – Pécs: Magyar Történelmi TársulatÁllambiztonsági Szolgálatok Történeti LevéltáraKronosz Kiadó, 2017. 405-321.
5. Születéskorlátozás az Ormánságban: Az egyke Vajszlón és Besencén. In: Pap József – Tóth Árpád – Valuch Tibor (szerk.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2016. 317-334.
6. Glockenklang von Hidas: Gesellschaftlicher/historischer/demographischer Ausschnitt. In: Kövér György – Keller Márkus – Sasfi Csaba (szerk.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext : Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, 2015. 281-308. 

Teljes publikációs lista

Letölthető tanulmányok