Dr. Koloh Gábor

tudományos munkatárs

Érdeklődési terület: 18-20. századi társadalom- és gazdaságtörténet, történeti demográfia, családtörténet, történeti forrásismeret.

E-mail: koloh.gabor@abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4619

Iroda: ELKH BTK TTI, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Tanulmányok és tudományos fokozatok

A szeghalmi Péter András Gimnáziumban 2005-ben tett érettségit követően az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatott jogi tanulmányokat, majd a Bölcsészettudományi Kar szabadbölcsész alapképzésén diplomázott esztétika szakirányon.

Mesterszakos tanulmányait ugyanitt a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéken kezdte 2011-ben, Kövér György témavezetettjeként. Figyelme ekkor irányult az ormánsági születésszabályozás témájára, amelyről mesterszakos szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is írta.

Doktori tanulmányait a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programban végezte, sikeres védésére 2018 nyarán került sor. 2016 és 2018 között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán történelemtanári mesterszakos diplomát szerzett. Rövidebb tanulmányokat folytatott Kolozsváron, Umeåban és Lundban.

Tudományos munkásság

A 2012-ben megalakult MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoportban előbb megbízottként, majd tudományos segédmunkatársként dolgozott annak 2017. évi megszűnéséig.

A 2017-2018. tanévben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnáziumában dolgozott történelemtanárként.

2019-2020 között a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár muzeológusa, majd tudományos menedzsere.

2019-2022 között az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa. Részt vesz a Trianon100 MTA-Lendület Kutatócsoport és a Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport munkájában is.

2020-2022 között a Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció kutatócsoport, majd 2022 tavaszától az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont tudományos munkatársa.

2022. szeptember 1-től az ELKH BTK Történettudományi Intézet Horthy-korszak osztály tudományos munkatársa.

Kutatói ösztöndíjjal kutatott a bécsi Collegium Hungaricumban és a tübingeni Institute der Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde-ben.

Egyetemi évei alatt több alkalommal volt tanulmányi ösztöndíjas, 2012-ben köztársasági ösztöndíjat kapott. 2013-ban az OTDK-n első helyezést ért el, majd két alkalommal kapta meg az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjában részesült. 2019 nyarán a Hajnal István Kör neki ítélte a Benda Gyula-díjat.

Tagja a Hajnal István Körnek (2019-től választmányi tag, 2022-től titkár), a Sic Itur Ad Astra történeti periodika szerkesztőbizottságának, az ELTE Történeti Kollégiumának és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak, valamint a British Society for Population Studies társaságnak.

Oktatási tapasztalat

 • 2022/23/1 Family and Society (előadás, önállóan)
 • 2022/23/1 Globalizációs folyamatok (gyakorlat)
 • 2022/23/1 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2022/23/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2021/22/2 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Bölcsőtől a koporsóig. Közelítések a történeti társadalomhoz
 • 2021/22/2 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2021/22/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2021/22/1 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2021/22/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2021/22/1 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Falvak népe: iránytű a társadalomtörténethez
 • 2020/21/2 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2020/21/2 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Falvak népe: iránytű a társadalomtörténethez
 • 2020/21/2 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2020/21/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2020/21/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2020/21/1 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2019/20/2 Gazdaság- és társadalomtörténet (gyakorlat)
 • 2019/20/2 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2019/20/2 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Közelítések a történeti társadalomhoz
 • 2019/20/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2018/19/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2018/19/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2018/2019/1: The Habsburg Monarchy as Central Europe’s history and nostalgia (Ivan Franko University, Lviv)

Szakmai önéletrajz

Koloh Gábor

Munkahely: ELKH BTK Történettudományi Intézet Horthy-korszak osztály
Telefon: +36 1 224-6700/4619
E-mail: koloh.gabor@abtk.hu

Munkahelyek

2022–

Tudományos munkatárs

ELKH BTK Történettudományi Intézet Horthy-korszak osztály

https://tti.abtk.hu/tagok/osztalyok/horthy-korszak-osztaly

2022–

Tudományos munkatárs

ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

2020–2022

Tudományos munkatárs

ELTE TKP Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció kutatócsoport
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

2019–2022

Tudományos munkatárs

MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport
Budapest-Szeged, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet – Szegedi Tudományegyetem – Eötvös Loránd Tudományegyetem

2019–2020

Muzeológus

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
1146 Budapest, Vajdahunyadvár stny.
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/

2017–2018

Történelemtanár

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium
1088 Budapest, Trefort utca 8.
http://trefort.elte.hu/

2013–2017

Tudományos segédmunkatárs

MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet és
Eötvös Loránd Tudományegyetem
http://valsagtortenet.elte.hu/

Tanulmányok

2013–2018

ELTE BTK, Történelem PhD
Társadalom- és gazdaságtörténeti program

2016–2018

ELTE PPK, Tanári MA
Történelemtanári mesterképzés

2011–2013

ELTE BTK, Történelem MA
Gazdaság- és társadalomtörténeti program

2008–2011

ELTE BTK, Szabad bölcsészet BA
Esztétika szakirány, történelem minor

2005–2009

ELTE ÁJK, Jogi tanulmányok

2015

The EHPS-Net International Summer School in Historical Demography – Introductory course
„Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca (Románia)

2015

Demography and Event History Analysis using R.
Centre for Demography and Ageing Research, Umeå University (Svédország)

2015

Adding the Geographic Context to Demographic Analysis.
Research School in Economic Demography at Lund Univerity (Svédország)

Készségek

Nyelvek
Angol C1 nyelvvizsga
Német B2 nyelvvizsga

Egyéb készségek
• Microsoft Office™ eszközök magas szintű használata
• jó fogalmazási és kreatív írási képesség
• szépirodalmi tevékenység

Kiegészítő információk

Külföldi tapasztalat

2015

• Collegium Hungaricum Wien (CH2) kutatói ösztöndíj (2 hónap)

2018

• Institute der Dounauschwäbische Geschichte und Landeskunde kutatói ösztöndíj (3 hónap)
• vendégoktatás (Ivan Franko Nemzeti Egyetem: Lviv/Lemberg)

Kutatások/projektek

2012–2017

MTA—ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport
Kutatás vezetője: Dr. Kövér György DSc egyetemi tanár (ELTE BTK Történeti Intézet)
Kutatási területem: történeti demográfia

2013–

Kidei (Chidea, RO) falukutatás
Kutatás vezetője: Ilyefalvi Emese doktorana (ELTE BTK Néprajzi Intézet)
Kutatási területem: történeti demográfia

2011–2016

„Mit kínlódsz vele” A tiszazugi arzénes mérgezéseket vizsgáló kutatócsoport
Kutatás vezetője: Dr. Mátay Mónika egyetemi adjunktus (ELTE BTK Történeti Intézet)
Kutatási területeim: történeti demográfia, sajtó, gender

Díjak és kitüntetések

2022–2025

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (3 év)

2020–2021

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

2020–2021

Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj

2019

Benda Gyula-díj

2017–2018

Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj 2017/2018. tanév

2016–2017

Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj

2013

OTDK I. helyezés: XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekció, Két világháború közötti magyar történelem II. szekció (Debrecen)

2012–2013

Köztársasági Ösztöndíj

2010–2011

2010

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

Tagságok

2021–

British Society for Population Studies tagság

2014–

Sic Itur Ad Astra történeti periodika szerkesztőbizottsága

2012–

Hajnal István Kör (2019-től választmányi tag, 2022-től titkár)

2012–

International Students of History Association (ISHA)

2012–

Történeti Kollégium, ELTE Történeti Intézet

2010–

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT)

A dél-dunántúli, szorosabban az ormánsági születésszabályozásra fókuszáló kutatása a történeti demográfia, a gazdaságtörténet és a társadalomtörténet mellett a kultúrtörténet, valamint történeti néprajz megközelítéseivel élve igyekszik felfejteni a 18-20. századi születéskorlátozás hátterében álló tényezőket. Az alapvetően mikroléptékű vizsgálat a közösség sokoldalú analízisével a történeti társadalom összetettségének bonyolultságát is be kívánja mutatni. Ennek mentén átfogóan foglalkoztatja a 18-20. századi magyar és részben európai gazdaság és társadalomtörténet, ezen belül szorosabban a család, a népesedés, a gazdálkodás és a kulturális normák története.

Válogatott publikációk

1. Rural Society at the Time of the Cholera Outbreak: Household and Social Structure, Taxation and the Cholera Outbreak in Endrőd (1834–1836). Hungarian Historical Review 8 (2019) 1. 5-27.
2. Magyarország demográfiája és az első világháború. In: Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest: MTA BTK TTI, 2018. 9-46. 
3. A zsidó népesség létszáma: demográfiai becslés. In: Kovács András – Barna Ildikó (szerk.): Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben : Egy szociológiai kutatás eredményei. Budapest: Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, 2018. 12-15. 
4.Tér és idő Kiss Géza életútjában és életművében: A lelkészi, a néprajzkutatói és a társadalomkritikusi szerep értelmezése. In: Vonyó József – Csukovits Enikő – Gyarmati György (szerk.): Személyiség és történelem: a történelmi személyiség : A történeti életrajz módszertani kérdései. Budapest – Pécs: Magyar Történelmi TársulatÁllambiztonsági Szolgálatok Történeti LevéltáraKronosz Kiadó, 2017. 405-321.
5. Születéskorlátozás az Ormánságban: Az egyke Vajszlón és Besencén. In: Pap József – Tóth Árpád – Valuch Tibor (szerk.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2016. 317-334.
6. Glockenklang von Hidas: Gesellschaftlicher/historischer/demographischer Ausschnitt. In: Kövér György – Keller Márkus – Sasfi Csaba (szerk.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext : Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, 2015. 281-308. 

Teljes publikációs lista

Letölthető tanulmányok