A dél-dunántúli, szorosabban az ormánsági születésszabályozásra fókuszáló kutatása a történeti demográfia, a gazdaságtörténet és a társadalomtörténet mellett a kultúrtörténet, valamint történeti néprajz megközelítéseivel élve igyekszik felfejteni a 18-20. századi születéskorlátozás hátterében álló tényezőket. Az alapvetően mikroléptékű vizsgálat a közösség sokoldalú analízisével a történeti társadalom összetettségének bonyolultságát is be kívánja mutatni. Ennek mentén átfogóan foglalkoztatja a 18-20. századi magyar és részben európai gazdaság és társadalomtörténet, ezen belül szorosabban a család, a népesedés, a gazdálkodás és a kulturális normák története.