Dr. Kalmár Melinda

tudományos főmunkatárs

Érdeklődési terület: 20. századi autoriter rendszerek működése, ideológiája; a szovjet- és szovjetvariáns rendszerek kialakulása és működése.

E-mail: kalmar.melinda59@gmail.com 
Telefon: +36 (62) 546–774

Iroda: Egyetem utca 2. , 3231. szoba

Kalmár Melinda történész, irodalomtörténész a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszékének tudományos főmunkatársa, fő kutatási területe a 20. századi autoriter rendszerek működése, ideológiája; a szovjet- és szovjetvariáns rendszerek kialakulása, civilizációs beágyazottsága, információs- és tájékoztatáspolitikája, kultúrája, kultúrpolitikája és kulturális intézményrendszere, ünnepei, kultuszai, szimbolikája.

Szakmai önéletrajz

Kalmár Melinda

Munkahely címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: +36 (62) 546–774, fax: +36 (62) 544–464
E-mail: kalmar.melinda59@gmail.com 

Tanulmányok

1979–1984

József Attila Tudományegyetem, Szeged: magyar–történelem szak

1987

Egyetemi doktori (Dr. Univ.) József Attila Tudományegyetem, Szeged

1998

Ph.D. József Attila Tudományegyetem, Szeged

Munkahelyek, kutatások

1984–1991

MTA Irodalomtudományi Intézet

1991–2016

Független kutató, szabadfoglalkozású

2016-

SZTE BTK Tudományos főmunkatárs

Külföldi tanulmányutak

1989

Berlin (3 hét)

1990

London (1 hónap)

1991

London (1 hónap)

1992

Washington, New York (2 hónap)

2001–2002

New York (9 hónap)

2006–2007

New York (9 hónap)

2015

New York (4 hónap)

2016

New York (4 hónap)

Főbb konferenciák, előadások

A magyar irodalomszemlélet a modernség korában. Nemzetközi konferencia, Budapest, 1989. 11. 16-17. 
Előadás: Az ötvenes évek irodalompolitikája

A fordulat évei, 1947–1949. 1956-os Intézet – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1998. 09. 10-11.
Előadás: Eszme és ideológia: a kulturális intézményrendszer átalakítása

Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. Nemzetközi konferencia, National Security Archive, Hidegháború-történeti Kutatóközpont, 1956-os Intézet, Budapest, 1999. 07.  10–12.
Előadás: Az MSZMP stratégiája és taktikája a rendszerváltozásban

„Az Európai Unió felé… ” Társadalom, gazdaság és politika Magyarországon 1945 után, Budapest, 2000. 04 26-27. Szekcióülés, 1956-os Intézet
Előadás: Tájékoztatáspolitika, cenzúra a Kádár-korszak első évtizedében 

III. Országos Jelenkortörténeti Konferencia. Debrecen, 2000. 08. 29–31. 
Előadás: A politikai diskurzus átalakulása

Triumphalism and US Foreign Policy after the End of the Cold War. International Center for Advanced Studies, New York University, New York, 2002. 04. 18.
Előadás: Triumphalism or the Loneliness of America (Békés Csabával)

A “Hatvanas évek“ Magyarországon, 1956-os Intézet, Budapest, 2003. 10. 17–18. 
Előadás: Az optimalizálás kísérlete. Reform-modell a kultúrában, 1965–1973 

Rendszerváltás Magyarországon. ELTE Jogi Kar, Budapest, 2004. 03. 25-–26. 
Előadás: Az MSZMP stratégiája az átmenetben

A Kádár-korszak és a rendszerváltás. IV. Országos Jelenkor-történeti Konferencia, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2005. 10. 24–26.
Előadás: Az irodalmitól a kognitív gondolkodásig. A szocializmus átvilágítása

Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989), Nemzetközi konferencia, Budapest, XX. század Intézet, 2007. 07. 15.
Előadás: A történeti tudat sokszínűsége

Nyilvánosság és közvélemény – 1968, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2008. április 17. 
Előadás: Szekularizálódó nyilvánosság

Political transformation in Eastern Europe, Kínai Társadalomtudományi Akadémia Világtörténeti Intézete, Peking, 2011. 06. 14.
Előadás: Hungary in the Kádár era

50 éves a Kritika folyóirat, Budapest, 2013. 10. 16. 
Előadás: Az értelmiség integrálása a szovjetrendszerbe

Literary Pax Sovietica: Late Stalinism and East European Literature, Sheffield, University of Sheffield, 2014. 05. 16-18.
Előadás: Poetics of politics. The build-up of the Soviet-type cultural system in Hungary, 1945-1952

A Hruscsov-korszak 1953–1964, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2014. 10. 9–10. 
Előadás: A „hruscsovizmus” 

A Magyar Történelmi Társulat előadássorozata, Budapest, 2014. 12. 1.
Előadás: Szovjetrendszer újragondolva. A modellértelmezés új lehetőségei

Reformálható volt-e a szocializmus? Magyar gazdasági reformkoncepciók, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2015. 06. 29. 
Előadás: Állam és reform. Reformdinamika egy felzárkóztató modellben

Elhordott múltjaink – orosz írónő az oroszokról, Szeged, Grand Café, 2016. 03. 09. 
A szovjetrendszer emlékezete. M. Nagy Miklós és Kalmár Melinda beszélgetése

Móra Akadémia 50, Szeged, 2016. 04. 15.
Előadás: Szovjetmodell-értelmezések

Nagy Imre és kora – történeti nézőpontok, Szeged, 2016. 06. 07.
Előadás: Nagy Imre dilemmái: a politikus magányosságának természetrajza

Metszetek a bolsevizmusról és a sztálinizmusról az orosz forradalmak 100. évfordulóján, Szeged, SZTE BTK 2017. 04. 13.
Előadás: A sztálinizmus kelet-közép-európai esélyei. A népi demokratikus elkanyarodás

3rd International Workshop in Slavic and Eurasian Studies, University of Szeged, 2017, 09. 11-14. 
Előadás: Fascinated by future: The Soviet Type System in the Attraction of Reform

Kultúra és politika 1956–1989. Száz éve született Aczél György, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2017. 09. 28. 
Előadás: Személyi kultusztól a személyesség kultuszáig. Kultúrpolitika a tömegtársadalmak korában

Valóságismeret, Budapest, ELTE BTK 2017. 12. 07.
Kerekasztal-beszélgetés: Társadalomtudományok a szocializmusban

AudMax esték: Krumplileves és a Szomszédok: A Kádár-rendszer ideológiája, Szeged, SZTE BTK, 2018. 05. 02.
Előadás: Fejlődésszimbólumok: verseny űrben és konyhában

Államszocializmus, ideológia, kultúra, Szeged, Eötvös Lóránd Kollégium, Quadrivium műhely, 2018. 11.  08. 
Előadás: Históriai terek

Két demokratikus forradalmi kísérlet ötven év eltéréssel Közép- és Kelet-Európában, Szeged, Grand Café, 2018. 11. 22. 
Kerekasztal-beszélgetés: 1918 és 1968 tanulságai

A szovjet blokk és a hidegháború, 1945-1991, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. 12. 13.
Előadás: Majdnem totálistól a majdnem demokratikusig. Egy kelet-európai rendszervízió íve

Elhallgatott történelem, Budapest, Art Cinema, 2019. január 10. 
Előadás: Sztálin halála

Openness and Closedness – Culture and Science in Hungary and the Soviet Bloc after Helsinki – International Scientific Conference, Politikatörténeti Intézet, Budapest, 2019.06. 12. 
Előadás: The Decades of Détente – Dynamics of Interdependence

Történelem és erőszak, A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 33. konferenciája, Szeged, 2019. 08. 29 – 31.
Előadás: Az ideológia mint erőszak

1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei, Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia.  Szeged, 2019. 11. 28-30.
Előadás: Gorbacsov és a szovjet forgatókönyvek, 1988‒1991

Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás, Budapest, WJLF, az 1956-os Intézet Alapítvány, az MTA II. világháború történeti albizottsága közös rendezésében, 2019. 12. 13-14.
Előadás: Az emlékezet dialektikája

1991–1992

Soros Alapítvány ösztöndíja, sajtó-és cenzúrakutatás (egyéni)

1991–1998

MTA Jelenkorkutató Bizottság; OTKA, témavezető, tájékoztatáspolitika (kollektív)

1998–1999

Művelődési és Közoktatási Minisztérium – Soros Alapítvány ösztöndíja (kollektív)
Nemzeti Kerekasztal és Ellenzéki kerekasztal dokumentumainak kiadása I-IV.

1999–2000

Oktatási Minisztérium – Soros Alapítvány – Project on Openness in Eastern
Europe and the Former Soviet Union – Magyarországi Kutatási Programja (kollektív)
Nemzeti Kerekasztal és Ellenzéki kerekasztal dokumentumainak kiadása V-VIII.
(kollektív)

1998–2001

ELTE Művészetelméleti és Médiakutató Intézet (OTKA posztdoktori ösztöndíj, egyéni)

2005-2006

MTA Lukács Archívum – OTKA-ösztöndíj (kollektív)

2009–2010

NKA-ösztöndíj (egyéni)

2019-

MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti kutatócsoport tagja (kollektív)

Monográfiák

In the Pull of Historical Galaxies: Hungary and the Soviet System 1945–1990. Budapest – New York: CEU Press, 2023.

Korporatív, szovjet, hibrid. Budapest: Osiris Kiadó, 2021, 301 pp.

Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945–1990. Osiris Kiadó, Budapest, 2014, 776 pp.

Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Budapest: Magvető, 1998, 281 pp.

Szerkesztett kötetek

Students on the Cold War: New findings and interpretations. Társszerk.: Bákás Csaba, Kalmár Melinda, Budapest, Corvinus University of Budapest, 2019, 488 pp. 

A rendszerváltás forgatókönyve. V-VIII. Társzerk: Bozóki András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000, 2655 pp.

A rendszerváltás forgatókönyve. I-IV. Társzerk: Bozóki András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Magvető Kiadó, 1999. 2477 pp.

Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956–1963. Társzerk.: Cseh Gergő, Kalmár Melinda, Pór Edit, Budapest: Osiris, 1999. 541 p.

Political Transition in Hungary, 1989-1990. A Compendium of Declassified Documents and Chronology of Events. Co-eds.: Csaba Békés, Malcolm Byrne, Kalmár Melinda, Zoltán Ripp, Miklós Vörös, Washington—Budapest: National Security Archive, Cold War History Research Center, 1956 Institute, Budapest, 1999. 430 pp.

Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. Dokumentumok. Társzerk.: Békés Csaba, Malcolm Byrne, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán, Vörös Miklós, Washington—Budapest: National Security Archive, Hidegháború-történeti Kutatóközpont, 1956-os Intézet, 1999. 600 pp.

Válogatott tanulmányok

Nagy Imre és Kádár János. A politikai ellenállás és együttműködés paradoxonjai, KORUNK (KOLOZSVÁR) 2018, 29:2, 97-104.

A sztálinizmus kelet-közép-európai esélyei: A népi demokratikus elkanyarodás. In: Gyarmati, György; Pihurik, Judit (szerk.) Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról. Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, Budapest, 2018, 133-162.

Socialist or Realist: The Poetics of Politics in Soviet Hungary. In: Evgeny, Dobrenko; Natalia, Jonsson-Skradol (szerk.) Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin : Institutions, Dynamics, Discourses.  Anthem Press, Cambridge, Egyesült Királyság, 2018, 123.

(-Csaba, Békés): Hungary and the Cuban Missile Crisis: Selected Documents, 1961-1963. In: Ostermann, Christian (szerk.) COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2012, 410-462.

A történeti tudat sokszínűsége. In: Vargyas, Zoltán (szerk.) Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989)  XX. Század Intézet, Budapest, 2007, 100-108.

Az optimalizálás kísérlete. Reform-modell a kultúrában. 1965–1973. In: Rainer, M János (szerk.) „Hatvanas évek” Magyarországon.  1956-os Intézet, Budapest, 2004, 161-198.

Versuch der Optimierung. Reformmodell in der Kultur 1965-1973. In: „Die Sechziger Jahre” in Ungarn. (hrsg. Rainer M. János) Gabriele Schäfer Verlag, Herne. 2009, 159–205.

Az emberi tényező. Ideológiai átalakulás a hetvenes években. In: Majtényi György, Szabó Csaba (szerk.) Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára, Kossuth Kiadó, Budapest, 2008, 523–540.

An attempt at optimization. The reform model in culture, 1965–1973. In: György Péteri (ed.) The Sixties in Hungary. Trondheim University, 2005. 53-82.

From ‘Model Change’ to Regime Change: The Metamorphosis of the MSZMP’s Tactics in the Democratic Transition. In: The Roundtable Talks of 1989 (Ed.: András Bozóki) CEU Press, 2002. 41–69.

Political transition in Hungary in 1989. Bulletin, Cold War International History Project, Woodrow Wilson Center for Scholars, Washington DC., 2001, Winter Issue, 73–87. (with Csaba Békés)

Modellváltástól a rendszerváltásig. Az MSZMP taktikájának metamorfózisa a demokratikus átmenetben. In: Bozóki, András; Karácsony Gergely; Masát, Ádám (szerk.) Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2000, 283-307.

Lukács és a koegzisztencia. BESZÉLŐ 2 :7, 1997, 184-191. Az ideológiaközvetítő nyilvánosság szerkezetváltozása. HOLMI 1995, 7:11, 1603-1617.

Az irodalmi élet szerkezetváltozása 1956–1962. HOLMI 1997, 9:1, 78-95.

A politika poétikája: Irodalomideológia az ötvenes évek első felében. HOLMI, 1993, 5, 715-730.

Értelmezési kísérletek. Nádas Péter: Emlékiratok könyve. VIGILIA 1988, 53:2, 135-138.

Teljes vagy egész. BESZÉLŐ, 1999, 4:6, 72-75.

Teljes publikációs lista (MTMT)