1991–1992

Soros Alapítvány ösztöndíja, sajtó-és cenzúrakutatás (egyéni)

1991–1998

MTA Jelenkorkutató Bizottság; OTKA, témavezető, tájékoztatáspolitika (kollektív)

1998–1999

Művelődési és Közoktatási Minisztérium – Soros Alapítvány ösztöndíja (kollektív)
Nemzeti Kerekasztal és Ellenzéki kerekasztal dokumentumainak kiadása I-IV.

1999–2000

Oktatási Minisztérium – Soros Alapítvány – Project on Openness in Eastern
Europe and the Former Soviet Union – Magyarországi Kutatási Programja (kollektív)
Nemzeti Kerekasztal és Ellenzéki kerekasztal dokumentumainak kiadása V-VIII.
(kollektív)

1998–2001

ELTE Művészetelméleti és Médiakutató Intézet (OTKA posztdoktori ösztöndíj, egyéni)

2005-2006

MTA Lukács Archívum – OTKA-ösztöndíj (kollektív)

2009–2010

NKA-ösztöndíj (egyéni)

2019-

MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti kutatócsoport tagja (kollektív)