Dr. Bencsik Péter

tudományos főmunkatárs

Érdeklődési terület: 20. századi magyar és európai történelem, elsősorban Kelet-Közép-Európa, illetve Csehszlovákia története; jogtörténet, társadalmi mozgalmak, határok, territorialitás története.

E-mailbencsikp@yahoo.com
Telefon: +36 62 544 865

Iroda: Egyetem utca 2, 3215. szoba

Bencsik Péter, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszéke, illetve az ott működő Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program oktatója. Fő kutatási területe Kelet-Közép-Európa, azon belül főleg Magyarország és Csehszlovákia jog- és politikatörténete, továbbá az államhatárok, határátkelések, utazási okmányok és a territorializálódás története.

1995-ben szerzett földrajz-történelem szakos tanári oklevelet a szegedi József Attila Tudományegyetemen, ahol a Kelet-Európa története speciális képzést is elvégezte. 2000-ben sikerrel védte meg doktori (PhD) disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen. 2019-ben habilitált.

Tudományos munkásságát Szegeden, egyetemi hallgatóként kezdte végezni Pándi Lajos docens Köztes-Európa története kutatócsoportjában. Doktori hallgatóként kezdte kutatni a dualizmus és a Horthy-korszak magyar úti okmányainak és határátkeléseinek történetét, majd OTKA posztdoktori ösztöndíjjal az 1945 és 1989 közötti korszakra is kiterjesztette vizsgálatait. A Szegedi Tudományegyetemen előbb a Legújabbkori Egyetemes Történeti, majd az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéken lett oktató. 2007-től Bolyai ösztöndíjjal az 1956-os forradalom előzményeit kutatta.

Következő kutatási témája Csehszlovákia története lett, ahol elsősorban az ötvenes és hatvanas évek korszakát, valamint a határok, határátkelés témáját kutatja.

Rendszeresen előad hazai és külföldi konferenciákon, valamint publikál magyar és idegen nyelvű tanulmányokat. Tíz kötet szerzője vagy társszerzője, emellett általános iskolai történelem tankönyveket és felsőoktatási anyagokat is készített.

2003 óta a szegedi Aetas történettudományi folyóirat társszerkesztője. 2011-ben nevezték ki adjunktussá, azóta egyúttal a Történeti Intézet MTMT-felelőse is. 2021-től docensként dolgozik.

Szakmai önéletrajz

Bencsik Péter

Születési hely, idő: Kaposvár, 1971. július 17.
Munkahely címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: +36 62 544 865, fax: (62) 544-464
E-mail: bencsikp@yahoo.com

Tanulmányok

2019

Habilitáció (Pécsi Tudományegyetem)

2000

Ph.D. disszertáció megvédése, fokozatszerzés (summa cum laude)

1995–1998

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Ph.D.-képzés

1993–1994

University of Wolverhampton, UK, Tempus-ösztöndíj

1991–1995

József Attila Tudományegyetem, Szeged, Kelet-Európa története speciális képzés

1989–1995

József Attila Tudományegyetem, Szeged, földrajz-történelem szak

1985–1989

Ady Endre Gimnázium, Nagyatád

Munkahelyek

2021–

Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens

2011–2021

Szegedi Tudományegyetem, egyetemi adjunktus

2007–2009

Szegedi Tudományegyetem, MTA Bolyai-ösztöndíjas

2001–2004

Szegedi Tudományegyetem, tudományos segédmunkatárs

1999–2000

József Attila Tudományegyetem, Szeged, polgári szolgálatos

Nyelvismeret

1999

“C” típusú alapfokú (B1) német nyelvvizsga, Budapest

1995

“C” típusú középfokú (B2) angol nyelvvizsga, Budapest

1994

Cambridge Advanced English, (C1) Wolverhampton

egyéb nyelvek

cseh (B2 szint, hivatalos nyelvvizsga nélkül), szlovák (szövegértés), francia (kezdő)

Szerkesztési gyakorlat

2003–

Aetas szerkesztőbizottsági tag

2002–

kötetszerkesztés, internetes adatbázisok szerkesztése

1994–1995

Documenta Historica, társszerkesztő

Elnyert ösztöndíjak, támogatott pályázatok, kutatócsoport-tagság

2019–

MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti kutatócsoport-tagság

2016–

Trianon 100 MTA Lendület kutatócsoport-tagság

2015–2018

OTKA Alapkutatási pályázat

2015

OTKA Publikációs pályázat

2007–2009

MTA Bolyai János Kutatói ösztöndíj

2005–2006

HEFOP Bölcsész Konzorcium (két pályázatban résztvevő)

2001–2004

OTKA Posztdoktori ösztöndíj

1998–1999

Soros Alapítvány ösztöndíja a Ph.D. disszertáció befejezésére

1994–1995

Pro Cultura Renovanda Hungariae

1993–1994

Tempus-ösztöndíj, University of Wolverhampton, UK

Konferencia-előadások 2014 óta

1. Alternatívák a nemzetiségi kérdés megoldására a két háború közötti Csehszlovákiában és Magyarországon / Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku. Selye János Egyetem, Révkomárom, 2014.04.25–26.
Előadás címe: Magyar kisebbségi érdekérvényesítés a prágai Nemzetgyűlésben 1920–1925 / Zastupování zájmů maďarské menšiny v národním shromáždění

2. Az 1945-ös választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2015.11.04.
Előadás címe: Az 1945-ös választások Hódmezővásárhelyen

3. East Central Europe in the First Half of the 20th century – Transnational Perspectives. Universität Leipzig, Lipcse, 2016.01.14–16.
Előadás címe: Border regimes in the Dual Monarchy, Hungary and Czechoslovakia. A longue durée perspective.

4. 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2016.09.08–10.
Előadás címe: Társadalmi önszerveződés és a hatalom a forradalom kitörése előtt

5. International Junior Workshop for Slavic and Eurasian Studies, UCL SSEES–SZTE, London–Szeged 2016. 09.19–25.
Előadás címe: Cold Wars among the Eastern European Communist States

6. Magyarország 1956-2016: Átélhető történelem, 1956. MNL Csongrád megyei Levéltára, Szeged, 2016.10.12.
Előadás címe: A[z 1956 utáni] megtorlás jogi háttere

7. Poznań – Budapest 1956. PTE BTK, Pécs, 2016.10.14.
Előadás címe: Social Self-organization in Hungary and in Czechoslovakia in 1956

8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban. SZTE BTK, Szeged, 2016.10.15.
Előadás címe: Csehszlovákia Kommunista Pártja és a csehszlovák állambiztonság reakciói a magyar forradalomra

9. Az 1947-es választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2017.09.07.
Előadás címe: Az 1947-es választás a blokk többi választásának tükrében

10. International Workshop in Slavic and Eurasian Studies, SZTE, Szeged, 2017.09.11.
Előadás címe: The Iron Curtain, the Border Zone and the Border Strip in Hungary and in Czechoslovakia from 1948 to 1964

11. Csongrád Megyei Levéltári Napok, Szeged, 2017.10.09.
Előadás címe: Az 1947-es választások Hódmezővásárhelyen

12. Association for Borderland Studies World Conference, Universität Wien, Bécs, 2018.07.10–11.
Előadás címe: The New Borders as Local Economic Possibility? – the Case of Post-1920 Hungary

13. Association for Borderland Studies World Conference, CEU, Budapest, 2018.07.13–14.
Előadás címe: Border Regimes in the East and in the West

14. Műhelykonferencia az 1968-as csehszlovákiai események 50. évfordulója alkalmából, Beregszász, 2018.12.13.
Előadás címe: Prága és az Ötök. Mi motiválta a katonai intervenciót 1968-ban?

15. Assimilation in the Borderlands – International scientific conference, Český Těšín, 2019.06.14.
Előadás címe: Border Regimes and the Assimilation of Minorities in Modern-age Europe

16. Történelem és erőszak. A Hajnal István Kör éves konferenciája, Szeged, 2019.08.30.
Előadás címe: Erőszak és az államhatárok. Elméleti megfontolások

17. 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetősége. Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia. Szeged, 2019.11.29.
Előadás címe: A kommunista Csehszlovákia megítélései Csehországban 1989 után

18. XX. magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion. ELTE ÁJTK,  Budapest, 2020.02.14.
Előadás címe: A csehszlovák „határrezsim” reformja a prágai tavasz idején

19. Határ – határhelyzet – határátlépés. A Hajnal István Kör éves konferenciája, Pécs, 2020.08.28.
Előadás címe: Államérdek vs. nemzeti érdek? Territorializálódás a Trianon utáni Magyarországon

20. „Ellenállni a gonosznak” Konferencia a 70 éves Karsai László tiszteletére. Zoom, 2020. 09.25.
Előadás címe: Antiszemita útlevél- és migrációs politika a magyar, szlovák és cseh területeken 1938–1945

21. Transformation durch Globalisierung in Zentraleuropa. Research Center for the History of Transformations, Universität Wien. Bécs, 2021.10.08.
Előadás címe: Globalisation and Territorialisation during 20th-century Hungarian Transformations

22. Trianon, 100 évvel később. Határokon átnyúló együttműködés Közép- és Kelet-Európában. Institut français en Hongrie, Budapest, 2021.10.27.
Előadás címe: Átjárható vagy zárt határok? Területesítés és nemzetépítés a Kárpát-medencében a 20. század első negyedében

23. A történelemoktatás és -kutatás 100 éve a Szegedi Tudományegyetemen: centenáriumi konferencia. Szeged, 2021.11.03.
Előadás címe: A dunai vízlépcsők építésének politikai problémái: viták a KGST-tagok között, 1949–1966

24. Kádár-korszak, kádárizmus, korlátozott mozgástér: magyar modell? Miskolc, 2022.09.01.
Előadás címe: A globalizáció hatása a határrezsim liberalizálódására a Kádár-korszak második felében

25. Találkozások az osztrák–magyar határ mentén a 20. században. Szombathely, 2022.09.14.
Plenáris előadás címe: Az osztrák–magyar határ a 20. században: territorializálódás, határrezsimek, erőszak

26. Konfliktusok a hidegháborúban. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága online konferenciája, 2022.10.11.
Előadás címe: Egy jegelt konfliktus: magyar–csehszlovák ellentétek 1949 és 1967 között

27. Transnational Territorialization Processes and Economic Entanglements in Eastern and East Central Europe since World War II. GWZO / HistGlob Workshop, Budapest, 2022.10.12.
Előadás címe: Border Regimes and Globalisation: the Hungarian and Czechoslovak Cases

Kutatási érdeklődés

Az 1945 utáni közép-európai országok politika-, állam- és jogtörténete, a kommunista rendszer ideológiája, a pártállami struktúra és működése, elsősorban összehasonlító jelleggel. Az államhatárok, határátlépés szerepe és jelentősége. Csehszlovákia története.

Korábbi kutatások

2007–2009

Gerő Ernő és a “tiszta lap” politikája, 1956

2006–2008

A magyar állam története, 1949–1989

2004–2006

Hódmezővásárhely politikai élete 1944–1950 között

2002-től

Az államszocializmus kora – adatbázis

1997–2004

A magyar úti okmányok története 1867–1990 között

1992–1995

Köztes-Európa atlasz (Pándi Lajossal, Bárdi Nándorral stb.)

Válogatott publikációk

Border Regimes, Freedom of Movement, and Globalization: The Hungarian and Czechoslovak Cases. Comparativ, vol. 34. (2024) no. 1-2, 152–173.

Reform vagy forradalom? A szocializmus útkeresése az ötvenes évek közepén Kelet-Közép-Európában. Pécs: Kronosz Kiadó, 2023. 285 p.

Border Regimes in Twentieth Century Europe. Abingdon: Routledge, 2022. 142 p.

Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években. Budapest: ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. 156 p.

The New Borders as Local Economic Possibility? The Case of Post-1920 Hungary.  European Review of History / Revue européenne d’histoire, vol. 27 (2020) no. 6, 763–784.
 
Kelet és Nyugat között. Államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában (1945–1989). Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2019. 440 p.
 
Hódmezővásárhely politikai élete 1944–1950 között. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, 2018.
 
“A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. (Mitrovits Miklóssal közösen) Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018. 924 p.
 
Hidegháborúk a kelet-közép-európai államszocialista államok között. Múltunk, 62. évf. (2017) 3. sz. 152–189.
 
Csehszlovákia története dokumentumokban. Budapest: Napvilág Kiadó, 2016. 517 p.
 
Az európai népi demokratikus és szocialista országok alkotmányainak összehasonlító vizsgálata. Múltunk, 57. évf. (2012) 3. sz. 153–205.
 
Az MDP értelmiségi határozata és az 1956. őszi “funkcionárius-vita”. Aetas, 24. évf. (2009) 2. sz. 87–103.
 
A magyar úti okmányok története 1945–1989. (Nagy Györggyel közösen) Budapest: Tipico Design, 2005. 275 p.
 
A magyar úti okmányok története 1867–1945. Budapest: Tipico Design, 2003. 179 p.
 
Helységnévváltozások Köztes-Európában 1763–1995 / Place-name Changes in Europe-Between 1763–1995. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1997. 344 p.