Szakmai önéletrajz

Kalmár Melinda

Munkahely címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: +36 (62) 546–774, fax: +36 (62) 544–464
E-mail: kalmar.melinda59@gmail.com 

Tanulmányok

1979–1984

József Attila Tudományegyetem, Szeged: magyar–történelem szak

1987

Egyetemi doktori (Dr. Univ.) József Attila Tudományegyetem, Szeged

1998

Ph.D. József Attila Tudományegyetem, Szeged

Munkahelyek, kutatások

1984–1991

MTA Irodalomtudományi Intézet

1991–2016

Független kutató, szabadfoglalkozású

2016-

SZTE BTK Tudományos főmunkatárs

Külföldi tanulmányutak

1989

Berlin (3 hét)

1990

London (1 hónap)

1991

London (1 hónap)

1992

Washington, New York (2 hónap)

2001–2002

New York (9 hónap)

2006–2007

New York (9 hónap)

2015

New York (4 hónap)

2016

New York (4 hónap)

Főbb konferenciák, előadások

A magyar irodalomszemlélet a modernség korában. Nemzetközi konferencia, Budapest, 1989. 11. 16-17. 
Előadás: Az ötvenes évek irodalompolitikája

A fordulat évei, 1947–1949. 1956-os Intézet – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1998. 09. 10-11.
Előadás: Eszme és ideológia: a kulturális intézményrendszer átalakítása

Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. Nemzetközi konferencia, National Security Archive, Hidegháború-történeti Kutatóközpont, 1956-os Intézet, Budapest, 1999. 07.  10–12.
Előadás: Az MSZMP stratégiája és taktikája a rendszerváltozásban

„Az Európai Unió felé… ” Társadalom, gazdaság és politika Magyarországon 1945 után, Budapest, 2000. 04 26-27. Szekcióülés, 1956-os Intézet
Előadás: Tájékoztatáspolitika, cenzúra a Kádár-korszak első évtizedében 

III. Országos Jelenkortörténeti Konferencia. Debrecen, 2000. 08. 29–31. 
Előadás: A politikai diskurzus átalakulása

Triumphalism and US Foreign Policy after the End of the Cold War. International Center for Advanced Studies, New York University, New York, 2002. 04. 18.
Előadás: Triumphalism or the Loneliness of America (Békés Csabával)

A “Hatvanas évek“ Magyarországon, 1956-os Intézet, Budapest, 2003. 10. 17–18. 
Előadás: Az optimalizálás kísérlete. Reform-modell a kultúrában, 1965–1973 

Rendszerváltás Magyarországon. ELTE Jogi Kar, Budapest, 2004. 03. 25-–26. 
Előadás: Az MSZMP stratégiája az átmenetben

A Kádár-korszak és a rendszerváltás. IV. Országos Jelenkor-történeti Konferencia, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2005. 10. 24–26.
Előadás: Az irodalmitól a kognitív gondolkodásig. A szocializmus átvilágítása

Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989), Nemzetközi konferencia, Budapest, XX. század Intézet, 2007. 07. 15.
Előadás: A történeti tudat sokszínűsége

Nyilvánosság és közvélemény – 1968, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2008. április 17. 
Előadás: Szekularizálódó nyilvánosság

Political transformation in Eastern Europe, Kínai Társadalomtudományi Akadémia Világtörténeti Intézete, Peking, 2011. 06. 14.
Előadás: Hungary in the Kádár era

50 éves a Kritika folyóirat, Budapest, 2013. 10. 16. 
Előadás: Az értelmiség integrálása a szovjetrendszerbe

Literary Pax Sovietica: Late Stalinism and East European Literature, Sheffield, University of Sheffield, 2014. 05. 16-18.
Előadás: Poetics of politics. The build-up of the Soviet-type cultural system in Hungary, 1945-1952

A Hruscsov-korszak 1953–1964, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2014. 10. 9–10. 
Előadás: A „hruscsovizmus” 

A Magyar Történelmi Társulat előadássorozata, Budapest, 2014. 12. 1.
Előadás: Szovjetrendszer újragondolva. A modellértelmezés új lehetőségei

Reformálható volt-e a szocializmus? Magyar gazdasági reformkoncepciók, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2015. 06. 29. 
Előadás: Állam és reform. Reformdinamika egy felzárkóztató modellben

Elhordott múltjaink – orosz írónő az oroszokról, Szeged, Grand Café, 2016. 03. 09. 
A szovjetrendszer emlékezete. M. Nagy Miklós és Kalmár Melinda beszélgetése

Móra Akadémia 50, Szeged, 2016. 04. 15.
Előadás: Szovjetmodell-értelmezések

Nagy Imre és kora – történeti nézőpontok, Szeged, 2016. 06. 07.
Előadás: Nagy Imre dilemmái: a politikus magányosságának természetrajza

Metszetek a bolsevizmusról és a sztálinizmusról az orosz forradalmak 100. évfordulóján, Szeged, SZTE BTK 2017. 04. 13.
Előadás: A sztálinizmus kelet-közép-európai esélyei. A népi demokratikus elkanyarodás

3rd International Workshop in Slavic and Eurasian Studies, University of Szeged, 2017, 09. 11-14. 
Előadás: Fascinated by future: The Soviet Type System in the Attraction of Reform

Kultúra és politika 1956–1989. Száz éve született Aczél György, Budapest, Politikatörténeti Intézet, 2017. 09. 28. 
Előadás: Személyi kultusztól a személyesség kultuszáig. Kultúrpolitika a tömegtársadalmak korában

Valóságismeret, Budapest, ELTE BTK 2017. 12. 07.
Kerekasztal-beszélgetés: Társadalomtudományok a szocializmusban

AudMax esték: Krumplileves és a Szomszédok: A Kádár-rendszer ideológiája, Szeged, SZTE BTK, 2018. 05. 02.
Előadás: Fejlődésszimbólumok: verseny űrben és konyhában

Államszocializmus, ideológia, kultúra, Szeged, Eötvös Lóránd Kollégium, Quadrivium műhely, 2018. 11.  08. 
Előadás: Históriai terek

Két demokratikus forradalmi kísérlet ötven év eltéréssel Közép- és Kelet-Európában, Szeged, Grand Café, 2018. 11. 22. 
Kerekasztal-beszélgetés: 1918 és 1968 tanulságai

A szovjet blokk és a hidegháború, 1945-1991, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. 12. 13.
Előadás: Majdnem totálistól a majdnem demokratikusig. Egy kelet-európai rendszervízió íve

Elhallgatott történelem, Budapest, Art Cinema, 2019. január 10. 
Előadás: Sztálin halála

Openness and Closedness – Culture and Science in Hungary and the Soviet Bloc after Helsinki – International Scientific Conference, Politikatörténeti Intézet, Budapest, 2019.06. 12. 
Előadás: The Decades of Détente – Dynamics of Interdependence

Történelem és erőszak, A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 33. konferenciája, Szeged, 2019. 08. 29 – 31.
Előadás: Az ideológia mint erőszak

1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei, Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia.  Szeged, 2019. 11. 28-30.
Előadás: Gorbacsov és a szovjet forgatókönyvek, 1988‒1991

Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás, Budapest, WJLF, az 1956-os Intézet Alapítvány, az MTA II. világháború történeti albizottsága közös rendezésében, 2019. 12. 13-14.
Előadás: Az emlékezet dialektikája