Monográfiák

In the Pull of Historical Galaxies: Hungary and the Soviet System 1945–1990. Budapest – New York: CEU Press, 2023.

Korporatív, szovjet, hibrid. Budapest: Osiris Kiadó, 2021, 301 pp.

Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945–1990. Osiris Kiadó, Budapest, 2014, 776 pp.

Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Budapest: Magvető, 1998, 281 pp.

Szerkesztett kötetek

Students on the Cold War: New findings and interpretations. Társszerk.: Bákás Csaba, Kalmár Melinda, Budapest, Corvinus University of Budapest, 2019, 488 pp. 

A rendszerváltás forgatókönyve. V-VIII. Társzerk: Bozóki András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000, 2655 pp.

A rendszerváltás forgatókönyve. I-IV. Társzerk: Bozóki András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Magvető Kiadó, 1999. 2477 pp.

Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956–1963. Társzerk.: Cseh Gergő, Kalmár Melinda, Pór Edit, Budapest: Osiris, 1999. 541 p.

Political Transition in Hungary, 1989-1990. A Compendium of Declassified Documents and Chronology of Events. Co-eds.: Csaba Békés, Malcolm Byrne, Kalmár Melinda, Zoltán Ripp, Miklós Vörös, Washington—Budapest: National Security Archive, Cold War History Research Center, 1956 Institute, Budapest, 1999. 430 pp.

Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. Dokumentumok. Társzerk.: Békés Csaba, Malcolm Byrne, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán, Vörös Miklós, Washington—Budapest: National Security Archive, Hidegháború-történeti Kutatóközpont, 1956-os Intézet, 1999. 600 pp.

Válogatott tanulmányok

Nagy Imre és Kádár János. A politikai ellenállás és együttműködés paradoxonjai, KORUNK (KOLOZSVÁR) 2018, 29:2, 97-104.

A sztálinizmus kelet-közép-európai esélyei: A népi demokratikus elkanyarodás. In: Gyarmati, György; Pihurik, Judit (szerk.) Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról. Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, Budapest, 2018, 133-162.

Socialist or Realist: The Poetics of Politics in Soviet Hungary. In: Evgeny, Dobrenko; Natalia, Jonsson-Skradol (szerk.) Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin : Institutions, Dynamics, Discourses.  Anthem Press, Cambridge, Egyesült Királyság, 2018, 123.

(-Csaba, Békés): Hungary and the Cuban Missile Crisis: Selected Documents, 1961-1963. In: Ostermann, Christian (szerk.) COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2012, 410-462.

A történeti tudat sokszínűsége. In: Vargyas, Zoltán (szerk.) Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989)  XX. Század Intézet, Budapest, 2007, 100-108.

Az optimalizálás kísérlete. Reform-modell a kultúrában. 1965–1973. In: Rainer, M János (szerk.) „Hatvanas évek” Magyarországon.  1956-os Intézet, Budapest, 2004, 161-198.

Versuch der Optimierung. Reformmodell in der Kultur 1965-1973. In: „Die Sechziger Jahre” in Ungarn. (hrsg. Rainer M. János) Gabriele Schäfer Verlag, Herne. 2009, 159–205.

Az emberi tényező. Ideológiai átalakulás a hetvenes években. In: Majtényi György, Szabó Csaba (szerk.) Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára, Kossuth Kiadó, Budapest, 2008, 523–540.

An attempt at optimization. The reform model in culture, 1965–1973. In: György Péteri (ed.) The Sixties in Hungary. Trondheim University, 2005. 53-82.

From ‘Model Change’ to Regime Change: The Metamorphosis of the MSZMP’s Tactics in the Democratic Transition. In: The Roundtable Talks of 1989 (Ed.: András Bozóki) CEU Press, 2002. 41–69.

Political transition in Hungary in 1989. Bulletin, Cold War International History Project, Woodrow Wilson Center for Scholars, Washington DC., 2001, Winter Issue, 73–87. (with Csaba Békés)

Modellváltástól a rendszerváltásig. Az MSZMP taktikájának metamorfózisa a demokratikus átmenetben. In: Bozóki, András; Karácsony Gergely; Masát, Ádám (szerk.) Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2000, 283-307.

Lukács és a koegzisztencia. BESZÉLŐ 2 :7, 1997, 184-191. Az ideológiaközvetítő nyilvánosság szerkezetváltozása. HOLMI 1995, 7:11, 1603-1617.

Az irodalmi élet szerkezetváltozása 1956–1962. HOLMI 1997, 9:1, 78-95.

A politika poétikája: Irodalomideológia az ötvenes évek első felében. HOLMI, 1993, 5, 715-730.

Értelmezési kísérletek. Nádas Péter: Emlékiratok könyve. VIGILIA 1988, 53:2, 135-138.

Teljes vagy egész. BESZÉLŐ, 1999, 4:6, 72-75.

Teljes publikációs lista (MTMT)