Self-authored books

Európa társadalomtörténete a 20. században [A Social History of 20th Century Europe], Fully revised second edition, Budapest: Osiris Kiadó, 2020, 664 pp.

Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption and Quality of Life in East Central Europe since 1945, Budapest and New York: Central European University Press, 2020, 445 pp.

Szociálpolitika: Fejlődés, formák, összehasonlítások [Social Policy: Historical Trends, Forms, and Comparisons], Budapest: Osiris, 2015, 250 pp.

A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp.(***Winner of “Outstanding Academic Title 2013 Award” from CHOICE, American Library Association***)

Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban 1918-tól napjainkig [Economic Growth, Consumption and Quality of Life: Hungary in an International Comparison, 1918 to Present], Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, 306 pp.

Trendek, típusok, teljesítmények: jóléti államok a 20. században [Trends,  Types and Achievements: Welfare States in the 20th Century], Budapest: Magyar Történelmi Társulat – Századok, 2009, 85 pp.

Európa társadalomtörténete a 20. században [A Social History of 20th Century Europe], Budapest: Osiris Kiadó, 2008, 648 pp.

A jóléti állam Európában és Magyarországon [The Welfare State in Europe and Hungary], Budapest: Corvina Kiadó, 2008, 120 pp. Download

Bevezetés Európa újabb kori társadalom- és gazdaságtörténetébe [Economic and Social History of Modern and Contemporary Europe: An Introduction], Budapest: HEFOP, 2006, 182 pp.

Képes banktörténet. Magyar pénzintézetek a kezdetektől az államosításig [An Illustrated History of Hungarian Banks: From the Beginnings to the Nationalization], Budapest: HVG Kiadó, 2006, 168 pp.

Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, 1918–1990, Berlin: Akademie Verlag, 2004, 192 pp. Download

Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában [Social Policy in 20th Century Hungary in a European Perspective], Budapest: Századvég, 2003, 217 pp. Download

Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? [Family Development in Hungary and Western Europe in the 20th Century: Convergence or Divergence?], Budapest: Osiris, 2000, 152 pp. Download

Érdek és érdektelenség: a bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913 [Interest and Disinterest: Bank–Industry Relations in Hungary at the Turn of the Century, 1892–1913], Debrecen: Debrecen University Press, 1999, 246 pp. Download

A Harmadik Birodalom. A kutatás új útjai [The Third Reich. New Directions of Research], Szeged: Jate Press, 1998, 120 pp. Download

A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836–1947 [A Short History of Hungarian Banking, 1836–1947], Budapest: Gondolat, 1996, 132 pp. (Second edition: Budapest: Aula, 2000, 184 pp.) Download

Edited volumes

(Co-edited by László Szarka) Nationalisms in Action: East Central Europe in the Great War (forthcoming, New York: Berghahn Books, 2021, ca. 380 pp.)

Intézményi és kulturális transzferek a 20. századi Magyarországon [Institutional and Cultural Transfers in 20th-century Hungary], Aetas, vol. 34 (2019), no. 4, 186 pp. Download

Rendszerváltozások Magyarországon és Kelet-Közép-Európában [Regime Changes in Hungary and East Central Europe], Aetas, vol. 28 (2013), no. 4, 218 pp. Download

Rendszerváltozás és történetírás – Korok és korszakolás a történetírásban [Periodization in History], Aetas, vol. 25 (2010), no. 4, 194 pp. Download

(Co-editors: Károly Halmos, Judit Klement and Ágnes Pogány) A felhalmozás míve. Tanulmányok Kövér György tiszteletére [The Art of Accumulation: Studies Honouring György Kövér], Budapest: Századvég Kiadó, 2009, 540 pp.

Magyarország 19–20. századi gazdaság- és társadalomtörténete [Social and Economic History of Hungary in the 19th and 20th Century], Aetas, vol. 19 (2004), no. 1, 190 pp. Download

Összehasonlító történetírás [Comparative History], Aetas, vol. 15 (2000), no. 4, 196 pp. Download

A Habsburg Birodalom a 19. században [The Habsburg Monarchy in the 19th Century], Aetas, vol. 12 (1997), no. 4, 226 pp. Download

Összehasonlító gazdaság- és társadalomtörténet. [Comparative Economic and Social History of Modern Hungary], Aetas, vol. 9 (1994), no. 3, 187 pp. Download

Historiográfia – Körkérdés a magyar történetírás szerkezetéről [Historiography – The Structure of History Writing in Hungary], Aetas, vol. 8 (1993), no. 4, 252 pp. Download

Banktörténet a 19–20. századi Magyarországon [Banking in 19th and 20th Century Hungary], Aetas, vol. 7 (1992), no. 3, 164 pp. Download

Selected articles and contributions to edited volumes

“Lebensstandard und Konsum im 19. und 20. Jahrhundert” (forthcoming in Ulf Brunnbauer, ed., Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, Band 6: Wirtschaft und Gesellschaft in Südosteuropa von 1800 bis zur Gegenwart, 2021, ca. 25 pp.)

“Consumption and Leisure in 20th Century Central and Eastern Europe”, in Wlodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec and Joachim von Puttkamer, eds., The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, vol. 1, London and New York: Routledge, 2020, 385–443.

(Co-authored by Stanislav Holubec) “Population and Family in 20th Century Central and Eastern Europe”, in Wlodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec and Joachim von Puttkamer, eds., The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, vol. 1, London and New York: Routledge, 2020, 235–312.

“Fogyasztás a második világháború utáni Kelet-Közép-Európában: politikai meghatározók és transznacionális hatások” [Consumption in Post-war East Central Europe: Political Determinants and Transnational Connections], Aetas, vol. 34 (2019), no. 4, 62–74.

“Az első világháború és a trianoni béke gazdasági hatásai Magyarországon” [The Economic Effects of WWI and the Trianon Treaty in Hungary], in Zsombor Bódy (ed.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után. Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018, 47–80.

“Erőszak a történelemben: jelentések és hosszú távú trendek” [Violence in History: Meanings and Long-Term Trends], Aetas, vol. 33 (2018), no. 3, 170–185.

“Az EU és a nemzetállamok viszonyáról: Válasz Schöpflin Györgynek” [The EU and the nation states: A Reply to György Schöpflin], Kommentár, vol. 13 (2018), no. 1, 83–88.

“A Horthy-rendszer mérlege vagy vádirata?” [A Balance Sheet or Indictment of the Horthy-regime?], Múltunk, vol. 63 (2018), no. 1, 1–15.

“Társadalmi és politikai változások Európában, 1880–1914 [Social and Political Changes in Europe, 1880–1914], in Gábor Egry and Eszter Kaba, eds., 1916: A fordulat éve?, Budapest: Napvilág Kiadó, 2017, 27–46.

“Mítoszok az Európai Unió demokratikus hiányosságairól” [Myths about the Democratic Deficit of the European Union], Kommentár, vol. 11 (2016), no. 6, 20–28.

“Fordulatok és félfordulatok. Beszámoló a 22. Történész Világkongresszusról” [Whole Turns and Half Turns: The 22nd International Congress of Historical Sciences], Századok, vol. 150 (2016), no. 3, 811–816.

“Körkérdés 1945-ről” [The Significance of 1945 in European History], Levéltári Közlemények, vol. LXXXVI (2015), 337–339.

 “A jelenkortörténet kutatása: kinek az eszköze?” [Contemporary History: To Whom Does It Belong?], in Gyöngy Kovács Kiss, ed., A történész műhelye, Cluj: Komp-Press Korunk, 2015, 227–242.

“Az első világháború mint történeti korszakhatár” [The First World War as an Historical Divide], in Béla Tomka, ed., Az első világháború következményei Magyarországon, Budapest: Osiris, 2015, 7–23.

“Demographic change, urbanisation and social movements during the industrial revolutions in Europe”, in Council of Europe, ed., Shared Histories, Strasbourg: Council of Europe, 2014, 57–62.

“Gazdasági rekonstrukció Magyarországon az első világháború után: Régi és új szempontok” [Economic Reconstruction in Hungary after the First World War: Old and New Approaches], in Zsejke Nagy, ed., Gróf Bethlen István és kora, Budapest: Osiris, 2014, 75–95.

“Social History as a Discipline: Development, Themes and Methods” in UNESCO-EOLSS Joint Committee, eds., Historical Developments and Theoretical Approaches in Sociology, Oxford: EOLSS Publishers, 2013, 1–15. Download

“Szociálpolitika Magyarországon a világháborúk korában” [Social Policy in Hungary in the Age of World Wars] Korunk, vol. XXIII (2012), no. 11, 46–55. Download

“Szociálpolitika Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában: intézmények, funkciók és szakaszok” [Social Policy in Hungary in the Kádár-Era: Institutions, Functions and Periods] Múltunk, vol. LVII (2012), no. 2, 27–49. Download

“European integration and social policy from an East Central European perspective”, in Arnd Bauerkämper and Hartmut Kaelble, Hrsg., Gesellschaften in der europäischen Integration seit den 1950er Jahren. Migration – Konsum – Sozialpolitik – Repräsentationen, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012, 123–132. Download

“Gazdasági változások és a fogyasztás alakulása a huszadik századi Magyarországon” [Economic Changes and Consumption in 20th Century Hungary], in Gyöngy Kovács Kiss and Ignác Romsics, eds., A mi 20. századunk, Cluj–Kolozsvár: Komp-Press Kiadó–Korunk, 2011, 101–179. Download

“A ‘befejezetlen 20. század’ és a ‘csonka 20. század’. A jelenkori európai és magyar történelem periodizációjáról” [The ‘Unfinished 20th Century’ and the ‘Broken 20th Century’: On the Periodization of Contemporary European and Hungarian History], Aetas, vol. 25 (2010), no. 4, 97–106. Download

“Ökumené vagy globális közösség? Beszámoló a 21. Történész Világkongresszusról” [Oecumene or Global Community of Historians?], Századok, vol. 144 (2010), no. 6, 1553–1558. Download

“Életminőség és történelem” [Quality of Life and History], in Zsombor Bódy, Sándor Horváth and Tibor Valuch, eds., Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára, Budapest: Argumentum, 2010, 245–255.

“Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században” [Economic Growth and Consumption in 20th Century Hungary], Korunk, vol. XXI (2010), no. 4, 30–45.

“Social Policy in East Central Europe: Major Trends in the 20th Century” (Co-author: Dorottya Szikra), in Alfio Cerami and Peter Vanhuysee, eds., Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009, 17–34. Download

“Social Security in Postwar East Central Europe”, in Alice Kessler-Harris and Maurizio Vaudagna, eds., Democracy and Social Rights in the “Two Wests”. Torino: Otto Editore, 2009, 307–328. Download

“A ‘hatvanas évek’ Magyarországon: összehasonlítások tanulságai” [The ‘Sixties’ in Hungary: Lessons from Comparisons], in Károly Halmos, Judit Klement, Ágnes Pogány and Béla Tomka, eds., Tanulmányok Kövér György hatvanadik születésnapjára, Budapest: Századvég Kiadó, 2009, 552–560. Download

“A jóléti államok az ezredfordulón: válságjelek vagy válságmítoszok?” [The Welfare States at the Turn of the Century: Crises or Crises Myths?], Magyar Tudomány, vol. 170 (2009) no. 2, 197–208. Download

“Az időskor mint elkülönült életszakasz kialakulása: a nyugdíjrendszerek szerepe” [The Old Age as a Differentiated Stage of Life: The Role of Pension Sytems], in Gábor Gyáni and Magdolna Láczay, eds., Generációk a történelemben, Nyíregyháza: Hajnal István Kör, 2008, 39–50. Download

“Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlődés sajátos meghatározói Kelet-Közép-Európában” [Institutionalized Volatility: The Peculiar Determinants of Welfare Development in East Central Europe], Korall, vol. 28–29 (2007), 146–166. Download

“Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour?” in Bo Strath and Lars Magnusson, eds., European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept, Brussels: Peter Lang, 2007, 171–192. Download

“Perfecting Institutionalization: The Foundation of the International Social History Association”, Journal of Social History, vol. 42 (2007), no. 2, 987–989. Download

“The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms”, in Tomasz Inglot, ed., Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, 2007, 67–85. Download

“Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti és összehasonlító kutatásának tanulságai” [Selectivity or universal social rights? Lessons of comparative welfare state research], Esély, vol. 17 (2006), no. 5, 20–42. Download

“East Central Europe and the European Social Policy Model: A Long-Term View”, East European Quarterly, vol. 40 (2006), no. 2, 135–159. Download

“Social and Economic Convergences in 20th Century Europe”, in Josefina Cuesta Bustillo, ed., Del espacio social europeo a la Europa Social, Salamanca: Univesidad de Salamanca, 2005.

“Globalizáció és fragmentáció között. Beszámoló a Történész Világkongresszusról” [Between Globalization and Fragmentation. On the 20th International Congress of Historical Sciences in Sydney], Századok, vol. 139 (2005), no. 6, 1558–1563. Download

“A társadalomtörténet-írás nemzetközi intézményesülésének állomásai. A Nemzetközi Társadalomtörténeti Társaság létrejöttéről” [The Institutionalization of International Social History. The Foundation of the International Social History Association], Századok, vol. 139 (2005), no. 6, 1563–1566. Download

“Determinants of East Central European Welfare Systems”, in Martyn Lyons, ed., History in Global Perspective: Proceedings of the 20th International Congress of Historical Sciences , Sydney: University of New South Wales, 2005.

“Az összehasonlító módszer a történetírásban – eredmények és kihasználatlan lehetőségek” [The Comparative Method in the Historical Sciences: Results and Unexploited Possibilities], Aetas, vol. 20. (2005), no. 1–2, 243–258.

“Az Európai Szociális Modell múltja és jelene – kelet-közép-európai perspektívák” [The Past and Present of the European Social Model: East Central European Perspectives], Esély, vol. 15 (2004), no. 5, 32–53. Download

“Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell 1945–1990”, in Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.), Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004), Berlin: Sigma Verlag, 2004, 107–139. Download

“Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára” [On Comparative History: Lessons for the History Writing in Hungary], Magyar Tudomány, vol. IL (2004), no. 7, 732–742. Download

“Társadalomtörténeti hagyományok, irányzatok, módszerek – a nemzetközi gyakorlat szemszögéből” [Traditions, Approaches and Methods in Social History: Some Lessons from the International Research], Korall, vol. 15 (2004), 341–348.

“Western European Welfare States in the 20th Century: Convergences and Divergences in a Long-Run Perspective”, International Journal of Social Welfare, vol. 12 (2003), no. 4, 249–260. Download

“A jóléti kiadások alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, 1918–1990” [Welfare expenditures in Hungary in international comparison, 1918–1990], Statisztikai Szemle, vol. 81 (2003), no. 1, 52–69. Download

“Demographic Diversity and Convergence in Europe, 1918–1990: The Hungarian Case”, Demographic Research, vol. 6 (2002), no. 2, 19–48. Download

“Social security in Hungary in a long-run and comparative perspective: expenditures, social rights, and organization, 1918–1990”, Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universitaet Berlin. Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft. Nr. 43, 2002, 45 pp. Download

“A jóléti intézmények fejlődésének meghatározói a XX. századi Európában. A hosszú távú összehasonlítások néhány tanulsága” [Determinants of welfare development in 20th century Europe: some lessons of long-run comparisons], Valóság, vol. 45 (2002), no. 6, 83–94.

“A jóléti rendszerek a 20. századi Magyarországon: Nemzetközi összehasonlítás” [The welfare systems in 20th century Hungary: An international comparison], Történelmi Szemle, vol. 43 (2001), no. 3–4, 209–236. Download

“Social Integration in 20th Century Europe: Evidences from Hungarian Family Development”, Journal of Social History, vol. 35 (2001), no. 2, 327–348. Download

“The Development of Hungarian Banking: An International Comparison, 1880–1931”, Journal of European Economic History, vol. 30 (2001), no. 1, 125–162. Download

“A német tőke Magyarországon az első világháború előtti évtizedekben” [German capital investment in Hungary before WWI], Századok, vol. 135 (2001), 1053–1073. Download

“Financial Institutions in Hungary in Central-European Comparison, 1873–1931”, Nordic Notes (Special Edition: Oslo 2000), vol. 5 (2001), 1–33.

“Interlocking Directorates Between Banks and Industrial Companies in Hungary at the Beginning of the Twentieth Century”, Business History, vol. 43 (2001), no. 1, 25–42. Download

“Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete” [Social Integration in Europe in the 20th Century: The Case of Hungary], Századvég, vol. 17 (2000), 3–40.

“A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, 1880–1931” [The Development of the Hungarian Banking Structure in a Comparative Perspective, 1880–1931] Századok, vol. 133 (1999), no. 3, 655–683. Download

“Das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in Ungarn, 1895–1913” Ungarn–Jahrbuch (München), vol. 23 (1997), 173–203. Download

“Személyi összefonódás bankok és iparvállalatok között a századforduló Magyarországán” [Interlocking Directorates in Hungary at the Turn of the Century] Replika, vol. 25 (1997), no. 1, 37–46. Download

“Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, 1895–1913” [Bank Hegemony, Bank Interests and Bank Control: Industrial Relations of Banks in Hungary, 1895–1913] Történelmi Szemle, vol. XXXVII (1995), no. 2, 171–207. Download

“A totalitarizmuselméletektől az »Új társadalomtörténet«-ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében” [From the Totalitarianism-Theories to the »New Social History«: Changing Interpretations of the Third Reich] Aetas, vol. 7 (1993), no. 4, 92–112.

“A Hitler-jelenség és a Harmadik Birodalom uralmi rendszere” [Hitler and the Power Structure of the Third Reich] Századok, vol. 127 (1993), no. 2, 312–331. Download

“A bank–ipar kapcsolat Németországban 1850 és 1913 között” [Bank–Industry Relations in Germany between 1850 and 1913] Századok, vol. 127 (1993), no. 1, 127–142. Download

“Történészviták a Harmadik Birodalom gazdaságáról” [Debates on the Economy of the Third Reich] Világtörténet, vol. 14 (1992), no. 1–2, 33–43.

“Vita a weimari köztársaság bukásának gazdasági okairól” [Debates on the Economy of Nazi Germany] Világtörténet, vol. 9 (1987), no. 4, 110–130. Download

Work in progress

The Manuscript of a book (ca. 200 pages) with the working title “Comparative, Transnational and Global History”

For a full list of publications, see Hungarian Bibliography of Scholarly Works (MTMT)