Simonkay Márton

assistant research fellow

Fields of interest: 19th- and 20th-century European and Hungarian environmental history, subject pedagogy

Email: simarci@gmail.com

Telefon: +36 1 372 2500/6874

Office: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A room 7.23

Márton Simonkay earned his PhD at Eötvös Loránd University (Faculty of Humanities, Doctoral School of History, Economic and Social History Programme), Budapest. Holds a degree in History and Geography as a teacher for secondary schools. His main research area is the 19th–20th century environmental, economic, and social history with a special emphasis on Europe and Hungary, and the subject pedagogy.

In 2016, he earned a master’s degree in History and Geography as a secondary school teacher at Eötvös Loránd University and at Eötvös College, Budapest. He did postgraduate studies from economic and social history also at Eötvös Loránd University, at Doctoral School of History. He was a teacher of History at Cistercian St. Emeric School, Budapest (2016–2018), and also had courses in the Eötvös Loránd University, Falucty of Social Sciences (2021−2022).

His PhD topic is the regulation of Rába river in the Belle Époque. His main interest is the alteration of the relationship between environment and society, especially good practices and forms of cooperations. In the History of Globalization Research Group, he is interested in the international relations of Hungarian environmental movements before regime change. In the ELTE BTK Business History Research Group, he investigates business associations in the interwar Hungary. Eariler he was engaged in the topic of armorial bearings in the Medieval Hungary, and also with contemporary history. His interests also include the subject pedagogy of teaching and learning. He is a member of a group of young historians called Mika Sándor Association, where he organizes conferences, and edits books.

Birth

1992, Budapest

Education

Patrona Hungariae Kindergarten, Gymnasium, Student dorm and Elementary School of Art, Budapest (1998–2002)
St. Emery Cistercian Secondary School, Budapest (2002–2010)
Weiner Leó Music School, Budapest (2002–2012, primary education)
Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, History BA (2010–2013)
ELTE Eötvös College (2010–2013)
ELTE Teacher for History and Geography, MA (2013–2016)
ELTE Doctoral School of History, Economic and Social History Doctoral Programme (2016–2020)
Defense of PhD dissertation (2024)

Workplace

St. Emery Cistercian Secondary School, Budapest (2016–2018)
MTA–SZTE–ELTE History of Globalization Research Group, assistant research fellow (2019–)
ELTE BTK Business History Research Group, assistant research fellow (2022−)

Language skills

Latin (B2 exam)
Német (B2 exam)
Angol (basic level)

2012–2013

Participation in publishing sources of medieval armorial bearings in Hungary (ELTE Eötvös College – ELTE Faculty of Humanities, Department of Auxiliary Sciences of History, leader: Tamás Körmendi)

2013–2014

Collecting written sources and writing a paper to a book published within the Water use, regulation projects and society in 13th–20th century Hungary Research Project (OTKA K 84276., leader: Gergely Krisztián Horváth)

2019

Participation as assistant research fellow in the History of the Globalization Research Group (leader: Béla Tomka)

2022−

Participation as assistant research fellow in the ELTE BTK Business History Research Group (leader: Ágnes Pogány)

Selected publications

Environmental Movements Linked Across the Iron Curtain in the 1980s: Hungary, Austria, and the Danube. HistGlob Working Paper 12 (2024), 20 p.

Vízerőművek és környezetvédő mozgalmak: Adalékok az 1980-as évek osztrák–magyar kapcsolataihoz. Századok, 158. évf. (2024) 1. sz. 95−110.

Versengés a kooperációban. Bíró Pál és Hegedüs Lóránt harca a Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségéért (1926). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2023), 279−299.

Határhasználat és folyószabályozás kataszteri térképeken. Egy győrsövényházi kisajátítás tanulságai a dualizmus korából. In: Kiss Zsuzsanna − Szilágyi Zsolt (szerk.): Határ, határhelyzet, határátlépés. A határok fizikai és mentális működése, változása és emlékezete. Szeged−Eger: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület − Líceum Kiadó, 2022. 309−322.

Árvizek és területhasználat a dualizmus kori Alsó-Rába-vidéken. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2021), 197−218.

Vízszabályozók hálózata. Társulati vezetés és vármegyei karrier a Rábaszabályozó Társulatban (1873−1918). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2020), 69−92.

Elképzelt reformkor. Történetértelmezési vázlat. In: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): “Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Nagyvárad: Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), 2019. 15–34.

Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle, 67. évf. (2017) 4. sz. 50–65.

Források a Rábaszabályozó Társulat ügyviteli rendjéhez. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 614–632.

Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893). In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 343–376.

Full list of publications