Dr. Márkus Keller

senior research fellow
head of department, habilitated associate professor

Fields of interest: 19-20th century social history in a comparative perspective.

Phone: +36 1 372 2500/6875

Office: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 2.129 B

Keller, Márkus, historian, sociologist, associate professor, Head of the Department of Comparative Historical Sociology and Head of the Professionalizationhistory Research Group. Area of interest: 19-20. century social history in a comparative perspective. His volumes and studies have been published on the theory of professionalization, housing, and comparative historiography.

Personal Data

Name: Keller Márkus
Place of Birth: Lipcse, 1974. szeptember 4.
Email: keller.markus@tatk.elte.hu

Work and Studies

2017

associate Professor, Head of the Department of Comparative Historical Sociology, Eötvös Loránd University, Faculty of Social Sciences

2016

habilitation, venia legendi historical sciences, Eötvös Loránd University

2014-2016

Humboldt-Fellow, Center for Metropolitan Studies, Technische Universität Berlin

2012-2014

Research Fellow, Researchgroup „Crisis History“, Eötvös Loránd University-Hungarian Academy of Sciences

2010-2012

Research Fellow, Department of Social History, Eötvös Loránd University

2009

PhD “summa cum laude”, Eötvös Loránd University

2009-2014

research Fellow, 1956-os Intézet, Budapest (www.rev.hu)

2007-2008

Immanuel-Kant-Fellow (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien)

2004-2007

PhD-Student Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas, Freie Universität Berlin

2003-2004

Research Fellow 1956-os Intézet, Budapest (www.rev.hu)

2001-2004

PhD student, Eötvös Loránd University

2001

MA in History, Eötvös Loránd University, Budapest

2000

MA in Sociology, Eötvös Loránd University, Budapest

1994-2001

Study of history, sociology and psychology in Budapest, Berlin, Wien and Eichstätt

1994-2001

Study of history, sociology and psychology in Budapest, Berlin, Wien and Eichstätt

Projects (guided by me)

2019-2023

The History of Professionalization in Hungary in the 19th and 20th Century, in European Context (founded by the National Research, Development and Innovation Office, FK 132451)

2014

Die Wohnungsfrage in Ost und West. Wohnungspolitik, Architekten und experimentelle Wohnsiedlungen in Ungarn und in der BRD 1948-1960.

2014-2016

Mass Housing and Environmental Thought After 1945, with Dr. Jeanne Haffnerrel (Harvard University)

2013-2014

Krisen, Staat und Gesellschaft. Lösungsversuche und Transformationen in Österreich und Ungarn im 19-21. Jh. ( mit Prof. Dr. Brigitta Schmidt-Lauber (Universität Wien) und Prof. Dr. Philipp Ther (Universität Wien).

Fellowships

2014-2016

Alexander von Humboldt Stiftung postdoctoral Fellowship (24 Month)
2013 Ernst-Mach-Stipendium, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (3 Month)

2012

DAAD postdoctoral Fellowship, Center for Metropolitan Studies an der Technischen Universität Berlin (3 Month)

2010

Stiftung Aktion Österreich-Ungarn an der Universität Wien, Institut für Europäische Ethnologie (1 Month)

2009

a Habsburg Intézet ösztöndíja (9 Month

2007-2008

Immanuel-Kant-Stipendium, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (24 Month)

2004 Juli-2007

Stipendiat der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

2004

März-Juni Stipendiat der Stiftung Aktion Österreich-Ungarn an der Universität Wien, Institut für Geschichte

2001/2002

DAAD Forschungsstipendium an der Katholischen Universität Eichstätt Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte

2001

SS Erasmus-Fellowship, Humboldt Universität Berlin, Institut für Europäische Ethnologie

2000

SS-WS Stipendiat der Katholischen Universität Eichstätt

1997

DAAD Sommerkurs an der Katholischen Universität Eichstätt

Teaching

2018

Visiting Professor, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien

2018

a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program oktatója ELTE BTK

2017

Associate Professor, Eötvös Loránd University, Faculty of Social Sciences

2011

Visiting Lecturer, Institut für Europäische Ethnologie Universität Wien

Memberships

2019

Supervisory Board Member, Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület

2017

Postdoc Member, Herder Institute Research Academy, Marburg

2016

Associate Researcher, Center for Metropolitan Studies, Technische Universität Berlin

2016

Second World Urbanity Network, Member

2000

a Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Member, 2013-2014 Secretary,

Language skills

Hungarian (mother tongue)
German – Proficient user
English – Independent user

2019–2023

The History of Professionalization in Hungary in the 19th and 20th Century, in European Context (founded by the National Research, Development and Innovation Office, FK 132451)

2014–2016

Die Wohnungsfrage in Ost und West. Wohnungspolitik, Architekten und experimentelle Wohnsiedlungen in Ungarn und in der BRD 1948–1960. (founded by the Alexander von Humboldt Stiftung)

2014–2016

Mass Housing and Environmental Thought After 1945, with Dr. Jeanne Haffnerrel (Harvard University)

2013–2014

Krisen, Staat und Gesellschaft. Lösungsversuche und Transformationen in Österreich und Ungarn im 19-21. Jh. ( mit Prof. Dr. Brigitta Schmidt-Lauber (Universität Wien) und Prof. Dr. Philipp Ther (Universität Wien).

Selected publications

A városi lakhatás globális mintái. Magyar Tudomány, 184. évf. (2023) 10. sz. 1254–1262.

Bildungsreform, Autonomie, Kirchen und Professionalisierung: Die professionelle Autonomie der Lehrer höherer Schulen in Ungarn im 19. Jahrhundert. Archiv für Sozialgeschichte, Jg. 62. (2022) no. 1. 57–74.

Párthűség és professzionalizáció: az építésügyi miniszterek útkeresése. In: Rainer M. János (szerk.): Gazdasági elit a szovjet típusú rendszer időszakában. Tanulmányok. Magyarország a jelenkorban. Budapest–Pécs: Kronosz Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány, 2022. 107–140.

A szocialista kispolgár. A békásmegyeri lakótelep és a kádárizmus. In: Papp István (szerk.): 1971, egy tipikus kádári év? Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2022. 17–38.

Idősek lakhatása. Az Öregek Háza a budafoki kísérleti lakótelepen. Századok, 154. évf. (2020) 6. sz. 1233–1254.

Wie wohnt man sozialistisch? Wohnkultur in Ungarn1945–1960 in vergleichender Perspektive. In: Tamáska, Máté – Rief Vernay, Barbara (Hg.): Wien – Budapest. Stadträume des 20. Jahrhunderts im Vergleich. Wien: Praesens Verlag, 2020. 427–444.

A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után: transzfer, átvétel, hibridizáció. Aetas, 34. évf. (2019) 4. sz. 49–61.

(Tabajdi Gáborral, szerk.) Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. (1956-os Intézet XXXIII. évkönyve.) Budapest: 1956-os Intézet Alapítvány, 2018.

Szocialista lakhatás? A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon, L’Harmattan–OSZK, 2017.

Ziele und Reaktionen, In: Kövér György – Keller Márkus – Sasfi Csaba (Hg.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut – Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. pp. 333–355. (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien; 12.), 2015.

Experten und Beamte. Die Professionalisierung der Lehrer höherer Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Ungarn und Preußen im Vergleich. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. 276 p.

(Kövér Györggyel és Sasfi Csabával, szerk.) Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Balassi Institut, Collegium Hungaricum – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2015.

Übersetzen, Vergleichen, Verstehen und wieder Vergleichen. In: Arndt, Agnes – Häberlen, Joachim, C. – Reinecke, Christiane (Hg.): Vergleichen, verflechten, verwirren? Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2011. 190–217.

A kelet-közép-európai változat : a középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon. Korall, 11. évf. (2010) 42. sz. 103–130.

A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. Budapest: 1956-os Intézet – L’Harmattan Kiadó, 2010.

Diktatúra, professzionalizáció és emlékezés., In: Tischler, János (szerk.): 1956-os Intézet évkönyve 2009. Budapest: 1956-os Intézet, 2010. 115–140.

„… mentől előbb s mentől nagyobb súlylyal bírjunk mi magunk” A Középtanodai Tanáregylet megalakulása és első évei. In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás. Budapest: Századvég, 2006. 643–667.

Full list of publications