Kalmár Melinda történész, irodalomtörténész a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszékének tudományos főmunkatársa, fő kutatási területe a 20. századi autoriter rendszerek működése, ideológiája; a szovjet- és szovjetvariáns rendszerek kialakulása, civilizációs beágyazottsága, információs- és tájékoztatáspolitikája, kultúrája, kultúrpolitikája és kulturális intézményrendszere, ünnepei, kultuszai, szimbolikája.