Tanulmányok és tudományos fokozatok

A szeghalmi Péter András Gimnáziumban 2005-ben tett érettségit követően az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatott jogi tanulmányokat, majd a Bölcsészettudományi Kar szabadbölcsész alapképzésén diplomázott esztétika szakirányon.

Mesterszakos tanulmányait ugyanitt a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéken kezdte 2011-ben, Kövér György témavezetettjeként. Figyelme ekkor irányult az ormánsági születésszabályozás témájára, amelyről mesterszakos szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is írta.

Doktori tanulmányait a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programban végezte, sikeres védésére 2018 nyarán került sor. 2016 és 2018 között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán történelemtanári mesterszakos diplomát szerzett. Rövidebb tanulmányokat folytatott Kolozsváron, Umeåban és Lundban.

Tudományos munkásság

A 2012-ben megalakult MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoportban előbb megbízottként, majd tudományos segédmunkatársként dolgozott annak 2017. évi megszűnéséig.

A 2017-2018. tanévben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnáziumában dolgozott történelemtanárként.

2019-2020 között a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár muzeológusa, majd tudományos menedzsere.

2019-2022 között az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa. Részt vesz a Trianon100 MTA-Lendület Kutatócsoport és a Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport munkájában is.

2020-2022 között a Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció kutatócsoport, majd 2022 tavaszától az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont tudományos munkatársa.

2022. szeptember 1-től az ELKH BTK Történettudományi Intézet Horthy-korszak osztály tudományos munkatársa.

Kutatói ösztöndíjjal kutatott a bécsi Collegium Hungaricumban és a tübingeni Institute der Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde-ben.

Egyetemi évei alatt több alkalommal volt tanulmányi ösztöndíjas, 2012-ben köztársasági ösztöndíjat kapott. 2013-ban az OTDK-n első helyezést ért el, majd két alkalommal kapta meg az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjában részesült. 2019 nyarán a Hajnal István Kör neki ítélte a Benda Gyula-díjat.

Tagja a Hajnal István Körnek (2019-től választmányi tag, 2022-től titkár), a Sic Itur Ad Astra történeti periodika szerkesztőbizottságának, az ELTE Történeti Kollégiumának és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak, valamint a British Society for Population Studies társaságnak.

Oktatási tapasztalat

 • 2022/23/1 Family and Society (előadás, önállóan)
 • 2022/23/1 Globalizációs folyamatok (gyakorlat)
 • 2022/23/1 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2022/23/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2021/22/2 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Bölcsőtől a koporsóig. Közelítések a történeti társadalomhoz
 • 2021/22/2 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2021/22/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2021/22/1 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2021/22/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2021/22/1 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Falvak népe: iránytű a társadalomtörténethez
 • 2020/21/2 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2020/21/2 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Falvak népe: iránytű a társadalomtörténethez
 • 2020/21/2 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2020/21/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2020/21/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2020/21/1 Speciális szakterületi ismeretek 4. (gyakorlat)
 • 2019/20/2 Gazdaság- és társadalomtörténet (gyakorlat)
 • 2019/20/2 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2019/20/2 Társadalomtörténet 2. (gyakorlat) – Közelítések a történeti társadalomhoz
 • 2019/20/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2018/19/1 Speciális szakterületi ismeretek 1. (gyakorlat, Halmos Károllyal)
 • 2018/19/1 Gazdaság- és társadalomtudomány (előadás, társelőadókkal)
 • 2018/2019/1: The Habsburg Monarchy as Central Europe’s history and nostalgia (Ivan Franko University, Lviv)