Tanulmányok és tudományos fokozatok

A szeghalmi Péter András Gimnáziumban 2005-ben tett érettségit követően az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatott jogi tanulmányokat, majd a Bölcsészettudományi Kar szabadbölcsész alapképzésén diplomázott esztétika szakirányon.

Mesterszakos tanulmányait ugyanitt a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéken kezdte 2011-ben, Kövér György témavezetettjeként. Figyelme ekkor irányult az ormánsági születésszabályozás témájára, amelyről mesterszakos szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is írta.

Doktori tanulmányait a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programban végezte, sikeres védésére 2018 nyarán került sor. 2016 és 2018 között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán történelemtanári mesterszakos diplomát szerzett. Rövidebb tanulmányokat folytatott Kolozsváron, Umeåban és Lundban.

Tudományos munkásság

A 2012-ben megalakult MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoportban előbb megbízottként, majd tudományos segédmunkatársként dolgozott annak 2017. évi megszűnéséig.

A 2017-2018. tanévben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnáziumában dolgozott történelemtanárként.

2019 tavaszától a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár muzeológusa, majd az év őszén tudományos menedzsere lett, emellett 2019 nyarától az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársaként dolgozik. Részt vesz a Trianon100 MTA-Lendület Kutatócsoport és a Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport munkájában is.

Kutatói ösztöndíjjal kutatott a bécsi Collegium Hungaricumban és a tübingeni Institute der Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde-ben.

Egyetemi évei alatt több alkalommal volt tanulmányi ösztöndíjas, 2012-ben köztársasági ösztöndíjat kapott. 2013-ban az OTDK-n első helyezést ért el, majd két alkalommal kapta meg az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjában részesült. 2019 nyarán a Hajnal István Kör neki ítélte a Benda Gyula-díjat.

Tagja a Hajnal István Körnek (2019-től választmányi tag), a Sic Itur Ad Astra történeti periodika szerkesztőbizottságának, az ELTE Történeti Kollégiumának és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak.

Oktatási tapasztalat

  • 2018 ősze: The Habsburg Monarchy as Central Europe’s history and nostalgia (Ivan Franko University, Lviv);
  • 2019 ősze – 2020 tavasza: Nép és föld. Történeti demográfia és történeti földrajz (ELTE Bölcsészettudományi Kar) – Halmos Károllyal közösen;
  • 2020 tavasza: Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete a XX. század első felében (ELTE Bölcsészettudományi Kar);
  • 2020 tavasza: Társadalomtörténet 2. (Gyakorlat) Közelítések a történeti társadalomhoz (ELTE Társadalomtudományi Kar).