Nagy Péter (1988), történész. Fő kutatási területe az ipari társadalom története és ipartörténet a 19. század közepétől az 1940-es évek végéig. Történelem-levéltár alapszakos diplomáját a Miskolci Egyetemen szerezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem mesterszakát, a gazdaság – és társadalomtörténet specializációt végezte el. PhD-fokozatát 2015-ben szerezte az Eszterházy Károly Egyetemen. 2016-2019 között az NKFIH posztdoktori kiválósági program ösztöndíjasa, ugyanebben az időszakban a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont REWORK-OTKA Kutatócsoport tagja. 2013-ban Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjban, 2014-ben és 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma alkotói támogatásában részesült. A Hungarian Labour History Network és a Hajnal István Kör tagja. A közelmúltban jelent meg A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig, valamint Távol a szülőföldtől. Ózd vidékiek szovjet fogságban című könyve, emellett több mint negyven tudományos publikációja jelent meg. Az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoportban a globalizáció gazdasági jelenségei foglalkoztatják.