Keller Márkus, történész, szociológus, habilitált egyetemi docens az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének és a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport (ELTE TÁTK-BTK) vezetője. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület felügyelő bizottságának tagja.

Érdeklődési területe: a 19-20. századi társadalomtörténet összehasonlító perspektívában. Kötetei és tanulmányai jelentek meg a professzionalizáció, a lakhatás és az összehasonlító történetírás elmélete témakörében