Bódy Zsombor, egyetemi tanár, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének oktatója.

Tanulmányait az ELTE-n végezte szociológia és történelem szakon, az ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti programjában doktorált, az ELTE Társadalomtudományi Karán habilitált. Kutatói érdeklődése eddigi több mint két évtizedes pályáján a 20. századi társadalomtörténet különböző kérdéseire irányult: a szociálpolitika és a jóléti állam fejlődését alakító szereplők történetére; a munka világára; a lakhatás és a fogyasztás társadalomtörténetére; az első világháború és a hadigazdálkodás társadalmi hatásaira az iparban és a közellátásban; a technokrácia mibenlétére és a technokrata csoportok helyzetére a második világháború időszakában és a szocialista korszak első két évtizedében. A Globalizációtörténeti Kutatócsoportban kutatásai Magyarország egyes nemzetközi szervezetekben való tagságának történetére (pl. ILO), és a magyar technokrata, szakértői csoportok nemzetközi beágyazottságának, kapcsolatrendszerének történetére irányulnak.