Válogatott publikációk

“A dolgozók uszályába” kerülni: technokrácia, párt, szakmunkások és vállalkozói funkciók az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban 1947 és 1953 között. Korall, 20. évf. (2019) 76. sz. 42–68.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy, Zsombor (szerk.) Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán.  Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 151–194.

Gyár és földbirtok a nagy háborúban és az összeomlásban. Századok, 152. évf. (2018) 6. sz. 1261–1292.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég, 22. évf. (2017) 85. sz. 529.

Az 1956-os forradalom és következményei az Ikarus gyárban: Kontinuitás és diszkontinuitás. In: Rainer M János – Valuch Tibor (szerk.): Munkások ’56. Budapest: 1956-os Intézet, 2017. 80–94.

A Népességtudományi Kutatóintézet története és a népesedéspolitika a Kádár-rendszerben. Demográfia, 59. évf. (2016) 4. sz. 265–300.

Teljes publikációs lista