Válogatott publikációk

Opening Up to the “Third World” or Taking a Detour to the “West”?: The Hungarian Presence in Algeria from the 1960s to the 1980s. Comparativ, vol. 33. (2023) no. 3. 377–399.

A World Lifted off Its Hinges: The Social Impact of World War I on Hungary. Hungarian Historical Review, vol. 11. (2022) no. 4. 702–732.

Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából. Korall, 22. évf. (2021) 85. sz. 113–137.

Az önmagára irányuló tekintet. Van-e jelenkortörténet, és ha nincs, mi az? Századok, 154. évf. (2020) 6. sz. 1293–1316.

(Stanislav Holubeccel együtt) Social Structure, mobility and education. In: Wlodzimierz Borodziej – Stanislav Holubec; Joachim von Puttkamer (ed.): The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. London: Routledge 2020. 64–128.

“A dolgozók uszályába” kerülni: technokrácia, párt, szakmunkások és vállalkozói funkciók az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban 1947 és 1953 között. Korall, 20. évf. (2019) 76. sz. 42–68.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy Zsombor (szerk.) Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán.  Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 151–194.

Gyár és földbirtok a nagy háborúban és az összeomlásban. Századok, 152. évf. (2018) 6. sz. 1261–1292.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég, 22. évf. (2017) 85. sz. 5–29.

Az 1956-os forradalom és következményei az Ikarus gyárban: Kontinuitás és diszkontinuitás. In: Rainer M. János – Valuch Tibor (szerk.): Munkások ’56. Budapest: 1956-os Intézet, 2017. 80–94.

A Népességtudományi Kutatóintézet története és a népesedéspolitika a Kádár-rendszerben. Demográfia, 59. évf. (2016) 4. sz. 265–300.

Az ipari munka társadalma: Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig. Budapest: Argumentum Kiadó, 2010. 253 p.

Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2003. 277 p.

Teljes publikációs lista