Self-authored books

Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945–1990 [In the Pull of the historical galaxies. Hungary and the Soviet system 1945–1990] Budapest: Osiris, 2014, 776 pp.

Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája [Food and Dowry. The ideology of early Kádárism] Budapest: Magvető, 1998. 281 pp.

Edited volumes

Students on the Cold War: New findings and interpretations. Co-ed.: Csaba Békés, Budapest: Corvinus University of Budapest, 2019, 488 pp.

A rendszerváltás forgatókönyve. V-VIII. [The Roundtable Talks of 1989] Co-eds.: Bozóki András, Elbert Márta, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000, 2655 pp.

A rendszerváltás forgatókönyve. I-IV. [The Roundtable Talks of 1989] Co-eds.: Bozóki András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest: Magvető Kiadó, 1999.  2477 pp. 

Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956–1963 [Closed, confidential, numbered. Information Policy and Censorship, 1956-1963] Co-eds.: Cseh Gergő, Kalmár Melinda, Pór Edit, Budapest: Osiris, 1999. 541 pp.

Political Transition in Hungary, 1989-1990. A Compendium of Declassified Documents and Chronology of Events. Co-eds.: Csaba Békés, Malcolm Byrne, Zoltán Ripp, Miklós Vörös, National Security Archive, Cold War History Research Center, 1956 Institute, Budapest, 1999, 430 pp. 

Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990 [Political Transition in Hungary, 1989-1990] Dokumentumok. Társzerk.: Békés Csaba, Malcolm Byrne, Ripp Zoltán, Vörös Miklós, National Security Archive, Hidegháború-történeti Kutatóközpont, 1956-os Intézet, 1999. 600 pp. 

Selected articles and contributions to edited volumes

Nagy Imre és Kádár János. A politikai ellenállás és együttműködés paradoxonjai [Imre Nagy and János Kádár. Paradoxes of political resistance and cooperation] KORUNK (KOLOZSVÁR) 2018, 29:2, 97-104.

A sztálinizmus kelet-közép-európai esélyei. A népi demokratikus elkanyarodás. [Opportunities for Stalinism in Central and Eastern Europe. The people’s democratic turn] In: Gyarmati, György; Pihurik, Judit (szerk.) Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról. Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, Budapest, 2018, 133-162.

Socialist or Realist: The Poetics of Politics in Soviet Hungary. In: Evgeny, Dobrenko; Natalia, Jonsson-Skradol (szerk.) Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin : Institutions, Dynamics, Discourses.  Anthem Press, Cambridge, Egyesült Királyság, 2018, 123.

(-Csaba, Békés): Hungary and the Cuban Missile Crisis: Selected Documents, 1961-1963. In: Ostermann, Christian (szerk.) COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2012, 410-462.

A történeti tudat sokszínűsége [The diversity of historical consciousness]. In: Vargyas, Zoltán (szerk.) Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989)  XX. Század Intézet, Budapest, 2007, 100-108.

Az optimalizálás kísérlete. Reform-modell a kultúrában 1965–1973 [An attempt at optimization. The reform model in culture, 1965–1973] In: Rainer, M János (szerk.) „Hatvanas évek” Magyarországon.  1956-os Intézet, Budapest, 2004, 161-198.

Versuch der Optimierung. Reformmodell in der Kultur 1965-1973. In: „Die Sechziger Jahre” in Ungarn. (hrsg. Rainer M. János) Gabriele Schäfer Verlag, Herne. 2009, 159–205.

Az emberi tényező. Ideológiai átalakulás a hetvenes években [The human factor. Ideological transformation in the seventies] In: Majtényi György, Szabó Csaba (szerk.) Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára, Kossuth Kiadó, Budapest, 2008, 523–540.

An attempt at optimization. The reform model in culture, 1965–1973. In: György Péteri (ed.) The Sixties in Hungary. Trondheim University, 2005. 53-82.

From ‘Model Change’ to Regime Change: The Metamorphosis of the MSZMP’s Tactics in the Democratic Transition. In: The Roundtable Talks of 1989 (Ed.: András Bozóki) CEU Press, 2002. 41–69.

Political transition in Hungary in 1989. Bulletin, Cold War International History Project, Woodrow Wilson Center for Scholars, Washington DC., 2001, Winter Issue, 73–87. (with Csaba Békés)

Modellváltástól a rendszerváltásig. Az MSZMP taktikájának metamorfózisa a demokratikus átmenetben [From ‘Model Change’ to Regime Change: The Metamorphosis of the MSZMP’s Tactics in the Democratic Transition] In: Bozóki, András; Karácsony Gergely; Masát, Ádám (szerk.) Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000, 283-307.

Lukács és a koegzisztencia [Lukács and coexistence] BESZÉLŐ 2 :7, 1997, 184-191.

Az ideológiaközvetítő nyilvánosság szerkezetváltozása [The restructuring of the ideology mediator public] HOLMI 1995, 7:11, 1603-1617.

Az irodalmi élet szerkezetváltozása 1956–1962 [[The restructuring of the literary life] HOLMI 1997, 9:1, 78-95.

A politika poétikája: Irodalomideológia az ötvenes évek első felében [The politics of poetics: Literary ideology in the first half of the fifties] HOLMI, 1993, 5, 715-730.

Értelmezési kísérletek. Nádas Péter: Emlékiratok könyve [Interpretation experiments] VIGILIA 1988, 53:2, 135-138.

Teljes vagy egész [Complete or whole] BESZÉLŐ, 1999, 4:6, 72-75.

Full publication list