Place and time of birth

17 July 1971, Kaposvár, Hungary

Education

2019

Habilitation (University of Pécs)

2000

Ph.D. dissertation and Ph.D. degree (summa cum laude)

1995–1998

Janus Pannonius University, Pécs, Ph.D. programme

1993–1994

University of Wolverhampton, UK, Tempus scholarship

1991–1995

Attila József University, Szeged (BA History of Eastern Europe)

1989–1995

Attila József University, Szeged (MSc Geography, MA History)

1985–1989

Grammar School, Nagyatád

Employment

2021–

University of Szeged, associate professor

2011–2021

University of Szeged, assistant professor

2007–2009

University of Szeged, MTA Bolyai fellowship

2001–2004

University of Szeged, researcher

1999–2000

Attila József University, Szeged, civil service

Languages

1999

Elementary state exam (B1), German, Budapest

1995

Medium state exam (B2), English, Budapest

1994

Cambridge Advanced English (C1), Wolverhampton

other languages:

Czech (B2), Slovak (reading comprehension), French (A1)

Editorial experience

2003–

Aetas, member of editorial board

2002–

Editing books and internet databases

1994–1995

Documenta Historica, co-editor

Scholarships, fellowships, research groups

2019–

Member of the History of the Globalization Research Group, MTA–SZTE–ELTE

2016–

Member of “Trianon 100” Research Group, Hungarian Academy of Sciences

2015–2018

OTKA Basic Research fellowship

2015

OTKA Publication grant

2007–2009

Bolyai fellowship, Hungarian Academy of Sciences

2005–2006

HEFOP Consortium of arts

1994–1995

Pro Cultura Renovanda Hungariae

1993–1994

Tempus Scholarship, University of Wolverhampton, UK

Conference papers since 2014

1. Alternatívák a nemzetiségi kérdés megoldására a két háború közötti Csehszlovákiában és Magyarországon / Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku. Selye János Egyetem, Révkomárom, 2014.04.25–26.
Title of paper: Magyar kisebbségi érdekérvényesítés a prágai Nemzetgyűlésben 1920–1925 / Zastupování zájmů maďarské menšiny v národním shromáždění

2. Az 1945-ös választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2015.11.04.
Title of paper: Az 1945-ös választások Hódmezővásárhelyen

3. East Central Europe in the First Half of the 20th century – Transnational Perspectives. Universität Leipzig, Lipcse, 2016.01.14–16.
Title of paper: Border regimes in the Dual Monarchy, Hungary and Czechoslovakia. A longue durée perspective.

4. 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2016.09.08–10.
Title of paper: Társadalmi önszerveződés és a hatalom a forradalom kitörése előtt

5. International Junior Workshop for Slavic and Eurasian Studies, UCL SSEES–SZTE, London–Szeged 2016. 09.19–25.
Title of paper: Cold Wars among the Eastern European Communist States

6. Magyarország 1956-2016: Átélhető történelem, 1956. MNL Csongrád megyei Levéltára, Szeged, 2016.10.12.
Title of paper: A[z 1956 utáni] megtorlás jogi háttere

7. Poznań – Budapest 1956. PTE BTK, Pécs, 2016.10.14.
Title of paper: Social Self-organization in Hungary and in Czechoslovakia in 1956

8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban. SZTE BTK, Szeged, 2016.10.15.
Title of paper: Csehszlovákia Kommunista Pártja és a csehszlovák állambiztonság reakciói a magyar forradalomra

9. Az 1947-es választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2017.09.07.
Title of paper: Az 1947-es választás a blokk többi választásának tükrében

10. International Workshop in Slavic and Eurasian Studies, SZTE, Szeged, 2017.09.11.
Title of paper: The Iron Curtain, the Border Zone and the Border Strip in Hungary and in Czechoslovakia from 1948 to 1964

11. Csongrád Megyei Levéltári Napok, Szeged, 2017.10.09.
Title of paper: Az 1947-es választások Hódmezővásárhelyen

12. Association for Borderland Studies World Conference, Universität Wien, Bécs, 2018.07.10–11.
Title of paper: The New Borders as Local Economic Possibility? – the Case of Post-1920 Hungary

13. Association for Borderland Studies World Conference, CEU, Budapest, 2018.07.13–14.
Title of paper: Border Regimes in the East and in the West

14. Műhelykonferencia az 1968-as csehszlovákiai események 50. évfordulója alkalmából, Beregszász, 2018.12.13.
Title of paper: Prága és az Ötök. Mi motiválta a katonai intervenciót 1968-ban?

15. Assimilation in the Borderlands – International scientific conference, Český Těšín, 2019.06.14.
Title of paper: Border Regimes and the Assimilation of Minorities in Modern-age Europe

16. Történelem és erőszak. A Hajnal István Kör éves konferenciája, Szeged, 2019.08.30.
Title of paper: Erőszak és az államhatárok. Elméleti megfontolások

17. 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetősége. Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia. Szeged, 2019.11.29.
Title of paper: A kommunista Csehszlovákia megítélései Csehországban 1989 után

18. XX. magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion. ELTE ÁJTK,  Budapest, 2020.02.14.
Title of paper: A csehszlovák „határrezsim” reformja a prágai tavasz idején

19. Határ – határhelyzet – határátlépés. A Hajnal István Kör éves konferenciája, Pécs, 2020.08.28.
Title of paper: Államérdek vs. nemzeti érdek? Territorializálódás a Trianon utáni Magyarországon

20. „Ellenállni a gonosznak” Konferencia a 70 éves Karsai László tiszteletére. Zoom, 2020.09.25.
Title of paper: Antiszemita útlevél- és migrációs politika a magyar, szlovák és cseh területeken 1938–1945

21. Transformation durch Globalisierung in Zentraleuropa. Research Center for the History of Transformations, Universität Wien. Bécs, 2021.10.08.
Title of paper: Globalisation and Territorialisation during 20th-century Hungarian Transformations

22. Trianon, 100 évvel később. Határokon átnyúló együttműködés Közép- és Kelet-Európában. Institut français en Hongrie, Budapest, 2021.10.27.
Title of paper: Átjárható vagy zárt határok? Területesítés és nemzetépítés a Kárpát-medencében a 20. század első negyedében

23. A történelemoktatás és -kutatás 100 éve a Szegedi Tudományegyetemen: centenáriumi konferencia. Szeged, 2021.11.03.
Title of paper: A dunai vízlépcsők építésének politikai problémái: viták a KGST-tagok között, 1949–1966

24. Kádár-korszak, kádárizmus, korlátozott mozgástér: magyar modell? Miskolc, 2022.09.01.
Title of paper: A globalizáció hatása a határrezsim liberalizálódására a Kádár-korszak második felében

25. Találkozások az osztrák–magyar határ mentén a 20. században. Szombathely, 2022.09.14.
Title of keynote paper: Az osztrák–magyar határ a 20. században: territorializálódás, határrezsimek, erőszak

26. Konfliktusok a hidegháborúban. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága online konferenciája, 2022.10.11.
Title of paper: Egy jegelt konfliktus: magyar–csehszlovák ellentétek 1949 és 1967 között

27. Transnational Territorialization Processes and Economic Entanglements in Eastern and East Central Europe since World War II. GWZO / HistGlob Workshop, Budapest, 2022.10.12.
Title of paper: Border Regimes and Globalisation: the Hungarian and Czechoslovak Cases