Selected publications

Border Regimes in Twentieth Century Europe. Abingdon: Routledge, 2022. 142 p.

Demarkációs vonaltól államhatárig: A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években. Budapest: ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. 156 p.

The New Borders as Local Economic Possibility? The Case of Post-1920 Hungary.  European Review of History / Revue européenne d’histoire, vol. 27 (2020) no. 6, 763–784.

Kelet és Nyugat között. Államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában (1945–1989). Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2019. 440 p.Hódmezővásárhely politikai élete 1944–1950 között. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, 2018.

“A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. (co-author: Miklós Mitrovits) Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018. 924 p.

Hidegháborúk a kelet-közép-európai államszocialista államok között. Múltunk, 62. évf. (2017) 3. sz. 152–189.

Csehszlovákia története dokumentumokban. Budapest: Napvilág Kiadó, 2016. 517 p.

Az európai népi demokratikus és szocialista országok alkotmányainak összehasonlító vizsgálata. Múltunk, 57. évf. (2012) 3. sz. 153–205.

Az MDP értelmiségi határozata és az 1956. őszi “funkcionárius-vita”. Aetas, 24. évf. (2009) 2. sz. 87–103.

A magyar úti okmányok története 1945–1989. (co-author: Nagy György) Budapest: Tipico Design, 2005. 275 p.

A magyar úti okmányok története 1867–1945. Budapest: Tipico Design, 2003. 179 p.

Helységnévváltozások Köztes-Európában 1763–1995 / Place-name Changes in Europe-Between 1763–1995. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1997. 344 p.

Full publication list

Books and papers for downloading (Academia.edu)