Selected publications

Szórakozik a tömeg. Fejezetek a modern populáris kultúra magyarországi kezdeteiből. Pécs: Kronosz Kiadó, 2023.

A magyar futball útilevél-irodalma és a globális identitás problémája (1911–1939). Korall, 85. sz. (2021) 47–71.

A történetírás terhe. A magyar historiográfia rendhagyó története. Budapest: Kijárat Kiadó, 2021.

“Gegenpressing”. Az első stadionépítési láz részvénytársaságai: FTC és MTK (1908–1943). Korall, 81. sz. (2020) 100–137.

Nép, nemzet, futball. Az „angol játék” globalizációjának kezdetei. Századok, 154. évf. (2020) 6. sz. 1207–1233.

„Higgyék el nekem, nem a tapsaikra vágyom”: Jelenetek Andics Erzsébet életútjából. In: Szilágyi Adrienn (szerk.): Hét társulati elnök. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 175–206.

Súlyosbító körülmények. Női vádlottak az első világháború hátországi büntetőbírósága előtt. Korall, 71. sz. (2018) 69–86.

Pedig a történet egy és oszthatatlan”. Identitásválság és rituális önmeghatározás: a Történelmi Társulat centenáriumi ünnepsége (1967). Aetas, 31. évf. (2016) 4. sz. 98–114.

A nyelv figuráskertje. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 14. évf. (2002) 2. sz. 156–167.

 

Full list of publications