Válogatott publikációk

A nyelv figuráskertje. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) 14. évf. (2002) 2. sz. 156–167.

„Pedig a történet egy és oszthatatlan”. Identitásválság és rituális önmeghatározás: a Történelmi Társulat centenáriumi ünnepsége (1967).
Aetas, 31. évf. (2016) 4. sz. 98–114.

Súlyosbító körülmények. Női vádlottak az első világháború hátországi büntetőbírósága előtt. Korall, 71. sz. (2018) 69–86.

„Higgyék el nekem, nem a tapsaikra vágyom”: Jelenetek Andics Erzsébet életútjából. In: Szilágyi Adrienn (szerk.) Hét társulati elnök. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 175–206.

Nép, nemzet, futball. Az „angol játék” globalizációjának kezdetei. Századok 154. évf. (2020) 6. sz. 1207–1233.

“Gegenpressing”. Az első stadionépítési láz részvénytársaságai: FTC és MTK (1908–1943). Korall 81. sz. (2020) 100–137.

A történetírás terhe: A magyar historiográfia természetéről és történetéből.
Budapest: Kijárat Kiadó, 2021.

Teljes publikációs lista