Archívum

Európa társadalomtörténete – újragondolva
2020. november 6.

Európa társadalomtörténete – újragondolva

Megjelent Tomka Béla kötetének új, átdolgozott és bővített kiadása, amely az öreg kontinens 20. századi társadalmi fejlődését mutatja be, kitekintve az ezredfordulón túlra is. A könyv az átfogó ismeretek közlése mellett mondandóját izgalmas problémák köré csoportosítja. Kiemelt figyelmet fordít az európai társadalmak sokszínűségének és egységének problémájára, a nemzetközi összehasonlításokra, ezen belül pedig Magyarország társadalmi folyamatainak bemutatására is. További információ a kiadó honlapján.

Megosztás
Gondolkodók és műhelytanulmányok
2020. november 4.

Gondolkodók és műhelytanulmányok

Októberi találkozónkat november elején, szintén interneten tartottuk meg. Folytattuk a globalizáció fő gondolkodóinak bemutatását: Bódy Zsombor ismertette Manuel Castells munkásságát. A közeljövőben elindul műhelytanulmányok-sorozatunk, HistGlob Working Paper címen. Az első számban Bencsik Péter tanulmánya olvasható majd, amelyet alaposan megvitattunk a megbeszélésen. (Frissítés: a HGWP első száma már letölthető.)

Megosztás
Továbbra is online tanácskozunk
2020. szeptember 30.

Továbbra is online tanácskozunk

Szeptemberi megbeszélésünk is online zajlott le. Elkezdtük a globalizáció legfontosabb gondolkodóinak bemutatását, elsőként Keller Márkus beszélt nekünk Saskia Sassenről. Ezt követően a Korall folyóirat egyik 2021-es számáról egyeztettünk, amely kutatócsoportunk munkája köré szerveződik. Nagy Péter és Bencsik Péter mutatták be tervezett tanulmányukat.

Megosztás
Megjelent Tomka Béla új kötete
2020. szeptember 28.

Megjelent Tomka Béla új kötete

A CEUPress kiadásában megjelent Tomka Béla új angol nyelvű kötete Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945 címmel. A kötet a kelet-közép-európai államok szélesebb értelemben vett életszínvonalát (well-being) hasonlítja össze egyúttal tágabb európai keretbe helyezve az elemzést. A hagyományos gazdasági növekedési paradigmán túl a szerző a fogyasztás, szabadidő és életminőség területeit is vizsgálja. További információ (angolul) itt érhető el.

Megosztás
Műhelykonferencia
2020. június 25.

Műhelykonferencia

A kutatócsoport tagjai, valamint Germuska Pál, Gyáni Gábor és Kövér György részvételével 2020. június 24-én zajlott le műhelykonferenciánk, ahol Tomka Béla bevezetőjét követően Germuska Pál, Koloh Gábor, Baráth Katalin és Bódy Zsombor tartott előadást.

Megosztás
Trianon 100
2020. június 10.

Trianon 100

A centenárium kapcsán több kollégánknak is volt alkalma nyilatkozni a médiában, megjelenni szakfolyóiratban. A trianoni békeszerződés gazdasági hatásairól Tomka Béla angol nyelven a Regional Statistics folyóiratban, magyarul pedig a kolozsvári Korunk Trianon-számában, valamint egy HVG-interjúban írt, illetve beszélt.  Az első világháború utáni magyar társadalomról Bódy Zsombor írt a Magyar Tudomány Trianon-blokkjában. A határokról szólt Bencsik Péter a Szegedi Városi Televízió műsorában. A Trianon-filmek hiányáról Baráth Katalin a kolozsvári Filmtett körkérdésére válaszolt.

Megosztás
Demográfia, mobilitás, határátlépések
2020. május 27.

Demográfia, mobilitás, határátlépések

Immár a harmadik virtuális találkozónkra került sor, amelyen megvitattuk a kutatócsoport hosszabb távú terveit, valamint Koloh Gábor kollégánk frissen elkészült kéziratához („Házas mobilitás a Dél-Dunántúlon – Regionális endogámia Vajszlón és környékén, 1750–1949”) fűztünk (reményeink szerint építő) megjegyzéseket.

Megosztás
Kézikönyv Kelet-Közép-Európa 20. századáról
2020. május 14.

Kézikönyv Kelet-Közép-Európa 20. századáról

Tomka Béla és Bódy Zsombor kollégáink több fejezettel is hozzájárultak a frissen megjelent a frissen megjelent “The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century” első kötetéhez (Challenges of Modernity). A négykötetes sorozat az utóbbi két évtized legjelentősebb nemzetközi vállalkozása Kelet-Közép-Európa 20. századi történetének bemutatására. További információ a kiadó honlapján.

Megosztás
A globalizáció indexei
2020. április 30.

A globalizáció indexei

Mennyire „globalizált” egy terület? Második áprilisi – videókonferenciás – szakmai beszélgetésünk középpontjában a globalizációs indexek álltak, amelyek sokféle mérőszámmal és komplex módszertannal dolgozó mutatók, és egy-egy ország globalizáltságának mértékéről kísérelnek meg tájékoztatást adni. Az indexek közül a jelentősebbeket (KOF– és Maastrichti Index) Tomka Béla mutatta be.

Megosztás
A globalizációtörténet és az ún. Global History
2020. április 8.

A globalizációtörténet és az ún. Global History

A kijárási korlátozás miatt online folytattuk a munkát. Első rendhagyó webes műhelynapunkon a történettudomány Global History irányzatával ismerkedtünk Tomka Béla előadásában. Az ún. globális történelem nem azonos a globalizációtörténettel: a hagyományos, nemzetállamokra vagy szűkebb régiókra vonatkozó kutatásokat igyekszik nagyobb léptékben, a történeti tér új megközelítésével összefűzni, kitágítani. A téma iránt érdeklődők haszonnal forgathatják pl. Sebastian Conrad „What is global history?” c. munkáját, valamint hallgathatják a témáról szóló podcastsorozatot.

Megosztás