Archívum

Simonkay Márton írása Apor Péter előadásáról
2023. május 19.

Simonkay Márton írása Apor Péter előadásáról

Az ujkor.hu oldalon megjelent Simonkay Márton (képünkön) részletes beszámolója Apor Péter előadásáról, és az azt követő vitáról, amelyről korábbi hírünk már röviden tudósított. Érdemes elolvasni a bővebb ismertetést is!

Megosztás
Tudástermelés és -terjesztés a kommunista Kelet-Európában
2023. május 5.

Tudástermelés és -terjesztés a kommunista Kelet-Európában

A European Review of History c. folyóiratban megjelent Krizmanics Réka és Vedran Duančić közös bevezető tanulmánya Eager to (let) know: knowledge production and dissemination in state socialist Eastern Europe címmel. A tanulmány teljes szövege elérhető itt.

Megosztás
Apor Péter előadása
2023. április 26.

Apor Péter előadása

Áprilisi kutatócsoporti megbeszélésünkön ezúttal további meghívottak is részt vettek. Apor Péter (ELKH BTK Történettudományi Intézet – képünkön) Magyarország és a harmadik világ, 1945–1989 – Egy ambivalens viszony címmel tartott előadást, amelyet élénk vita követett. Ezt követően Tomka Béla kézirata került napirendre, amely a globalizáció fogalmának meghatározásával foglalkozik – egy készülő kötet egyik fejezeteként.

Megosztás
Interjú Bencsik Péterrel
2023. február 21.

Interjú Bencsik Péterrel

A Szegedi Tudományegyetem honlapján megjelent Panek Sándor interjúja Bencsik Péterrel. Kollégánkat a 20. századi határokról és a határ menti konfliktusokról kérdezték annak apropóján, hogy tavaly két kötete is megjelent a témában. Az interjú teljes szövege itt olvasható.

Megosztás
(Állam)szocialista globalizáció?
2023. február 10.

(Állam)szocialista globalizáció?

Working Paper sorozatunkban megjelent Tomka Béla két tanulmánya, amelyek a kelet-közép-európai államszocialista rendszerek globalizációban való részvételét vizsgálják, egyrészt a kutatás új irányait és hiányait, másrészt pedig e rendszerek zártságának fokozatait vizsgálva.

Megosztás
Tomka Béla a BBC World Service műsorában
2023. január 24.

Tomka Béla a BBC World Service műsorában

Munkatársunkat, Tomka Bélát szakértőként meghívták a BBC World Service The Forum című műsorába, mely a ,,The worst inflation in history” címet viseli. A beszélgetést január végén sugározza a csatorna, s átveszi a Nagy-Britanniában fogható BBC4 is. Ezt követően felkerül a BBC podcast-sorozatába, s itt hallgatható meg.

Megosztás
Bódy Zsombor egyetemi tanári kinevezése
2023. január 20.

Bódy Zsombor egyetemi tanári kinevezése

2023. január 1. napjával Novák Katalin köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki kutatócsoportunk tagját, dr. habil. Bódy Zsombort, az ELTE TáTK Szociológia Intézet és az Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék oktatóját, az MTA doktorát. Bővebb információ az ELTE honlapján olvasható. Gratulálunk!

Megosztás
Globalizációs folyamatok a 19−21. században
2023. január 4.

Globalizációs folyamatok a 19−21. században

2022 őszén Baráth Katalin, Koloh Gábor, Nagy Péter és Simonkay Márton Globalizációs folyamatok a 19−21. században címmel tartott szemináriumot szociológus mesterszakos hallgatóknak az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékén. A kurzus tárgyalta a globalizáció politikai, gazdasági, környezeti, kulturális és népesedési kérdéseit. Folytatása következik!

Megosztás
Egy tárgy globális elterjedése
2022. december 20.

Egy tárgy globális elterjedése

Megjelent Baráth Katalin tanulmánya a ME.dok 2022. 3. számában a napszemüveg térhódításáról ,,Titkolt tekintetek. A napszemüveg elterjedése és színeváltozásai Magyarországon (1900-1944)” címmel. Az írás a napszemüveg növekvő népszerűségét és jelentésének változását követi nyomon, és ezt a folyamatot a tömegkultúra és a diffúziós folyamatok összefüggésében vizsgálja.

Megosztás
Hibridrendszerek: globalitás és történetiség
2022. december 7.

Hibridrendszerek: globalitás és történetiség

Kalmár Melinda az NKE EJKK Molnár Tamás Kutatóintézet Politikai rezsimek. Demokrácia, autokrácia, diktatúra című  konferenciáján tartott előadást Autoriter rezilienciák. A modern autoriter rendszerek történetisége címmel. A 20. századi központosító rendszerek időbeli/históriai és térbeli/globális kapcsolódásait értelmezve kiemelte, hogy ezek együttes vizsgálata hozzájárulhat a modernkori változatos autoriter rendszerek működésének megértéséhez.

Megosztás