Archívum

Trianon 100
2020. június 10.

Trianon 100

A centenárium kapcsán több kollégánknak is volt alkalma nyilatkozni a médiában, megjelenni szakfolyóiratban. A trianoni békeszerződés gazdasági hatásairól Tomka Béla angol nyelven a Regional Statistics folyóiratban, magyarul pedig a kolozsvári Korunk Trianon-számában, valamint egy HVG-interjúban írt, illetve beszélt.  Az első világháború utáni magyar társadalomról Bódy Zsombor írt a Magyar Tudomány Trianon-blokkjában. A határokról szólt Bencsik Péter a Szegedi Városi Televízió műsorában. A Trianon-filmek hiányáról Baráth Katalin a kolozsvári Filmtett körkérdésére válaszolt.

Megosztás
Demográfia, mobilitás, határátlépések
2020. május 27.

Demográfia, mobilitás, határátlépések

Immár a harmadik virtuális találkozónkra került sor, amelyen megvitattuk a kutatócsoport hosszabb távú terveit, valamint Koloh Gábor kollégánk frissen elkészült kéziratához („Házas mobilitás a Dél-Dunántúlon – Regionális endogámia Vajszlón és környékén, 1750–1949”) fűztünk (reményeink szerint építő) megjegyzéseket.

Megosztás
Kézikönyv Kelet-Közép-Európa 20. századáról
2020. május 14.

Kézikönyv Kelet-Közép-Európa 20. századáról

Tomka Béla és Bódy Zsombor kollégáink több fejezettel is hozzájárultak a frissen megjelent a frissen megjelent “The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century” első kötetéhez (Challenges of Modernity). A négykötetes sorozat az utóbbi két évtized legjelentősebb nemzetközi vállalkozása Kelet-Közép-Európa 20. századi történetének bemutatására. További információ a kiadó honlapján.

Megosztás
A globalizáció indexei
2020. április 30.

A globalizáció indexei

Mennyire „globalizált” egy terület? Második áprilisi – videókonferenciás – szakmai beszélgetésünk középpontjában a globalizációs indexek álltak, amelyek sokféle mérőszámmal és komplex módszertannal dolgozó mutatók, és egy-egy ország globalizáltságának mértékéről kísérelnek meg tájékoztatást adni. Az indexek közül a jelentősebbeket (KOF– és Maastrichti Index) Tomka Béla mutatta be.

Megosztás
A globalizációtörténet és az ún. Global History
2020. április 8.

A globalizációtörténet és az ún. Global History

A kijárási korlátozás miatt online folytattuk a munkát. Első rendhagyó webes műhelynapunkon a történettudomány Global History irányzatával ismerkedtünk Tomka Béla előadásában. Az ún. globális történelem nem azonos a globalizációtörténettel: a hagyományos, nemzetállamokra vagy szűkebb régiókra vonatkozó kutatásokat igyekszik nagyobb léptékben, a történeti tér új megközelítésével összefűzni, kitágítani. A téma iránt érdeklődők haszonnal forgathatják pl. Sebastian Conrad „What is global history?” c. munkáját, valamint hallgathatják a témáról szóló podcastsorozatot.

Megosztás
Nemzetköziesedés vs. globalizáció – a nemzetközi szervezetek példája
2020. február 26.

Nemzetköziesedés vs. globalizáció – a nemzetközi szervezetek példája

Bódy Zsombor kollégánk (PPKE BTK Szociológiai Intézet) forrásfeltáró munkájáról számolt be „Nemzetköziesedés vs. globalizáció – a nemzetközi szervezetek példája” címmel. Számos új információval gazdagodtunk, így a Kádár-korszak közel-keleti tudásexportjáról és ennek globális és hazai összefüggéseiről. Emellett befejeztük az egyéni kutatási tervek megvitatását (Baráth Katalin), valamint pontosítottuk az egyes feladatok ütemezését a kutatócsoport teljes működési tartamára vonatkozóan.

Megosztás
Globalizációtörténet az egyetemen: beszélgetés Tomka Bélával
2020. február 17.

Globalizációtörténet az egyetemen: beszélgetés Tomka Bélával

Az SZTE történészhallgatóinak „Elbeszélő” című sorozatában kutatócsoportunk vezetőjével, Tomka Bélával zajlott nyilvános beszélgetés Szegeden, többek között a globalizáció kezdeteiről, mindennapi jelentőségéről, aktualitásáról.

Megosztás
Globalizációtörténet a rádióban: interjú Keller Márkussal
2020. február 8.

Globalizációtörténet a rádióban: interjú Keller Márkussal

30 perces rádiós interjú került adásba Keller Márkus kollégánkkal többek között a globalizációtörténetről és az összehasonlító szemlélet fontosságáról a történettudományban.

Az adás itt meghallgatható.

Megosztás
Nemzetköziesedés vs. globalizáció – a városfejlődés példája
2020. január 29.

Nemzetköziesedés vs. globalizáció – a városfejlődés példája

Havi összejövetelünkön Keller Márkus (ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Tanszék) előadását hallgattuk és tárgyaltuk meg, „Nemzetköziesedés vs. globalizáció – a városfejlődés példája” címmel. Ennek kapcsán sok szó esett az urbanizáció és iparosodás globális jelenségeinek a lakhatásra gyakorolt globális és lokális hatásairól, illetve az ezekre adott (ugyancsak globális és lokális) válaszokról. Folytattuk az egyéni kutatási tervekről folyó diskurzusunkat is, ezúttal Koloh Gábor, Nagy Péter és Simonkay Márton témáival. Helyszínül az SZTE BTK Történeti Intézete szolgált.

Megosztás
Kollégáink az Aetasban
2019. december 16.

Kollégáink az Aetasban

Megjelent az AETAS 34. évfolyamának 4. száma, amelyet kutatócsoportunk vezetője, Tomka Béla szerkesztett. A folyóiratban csoportunkat hárman is (Bódy Zsombor, Keller Márkus, Tomka Béla) képviselik munkájukkal, a szám tematikája pedig (intézményi és kulturális transzferek, nemzetközi beágyazottság, transznacionális hatások) szorosan kapcsolódik a globalizációtörténethez.

Megosztás