Szakmai önéletrajz

Simonkay Márton

Munkahely címe: ELTE Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2500/6874
Email: simarci@gmail.com

Tanulmányok

Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és AMI (1998–2002)
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (2002–2010)
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (2002–2012, alapfok)
ELTE BTK történelem BA – földrajz minor (2010–2013)
ELTE Eötvös Collegium (2010–2013)
ELTE BTK történelem – földrajz tanári MA (2013–2016)
ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Program (2016–)

Munkahely

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, tanár (2016–2018)
MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (2019–)

Konferenciaelőadások

Búza vagy bárány? Bekerítések a kora újkori Angliában. (XIII. Eötvös Konferencia, Budapest, 2012. május 4.)
„Áldott felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” – a Rába-szabályozás 1886 és 1893 közötti munkálatainak társadalmi megítélése (ELTE BTK Történeti Intézet Tudományos Diákkörének vitaülése, 19. századi szekció, Budapest, 2012. november 26. Azonos címmel: XXXI. OTDK Humán Tudományi szekció, Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat, Debrecen, 2013. április 4.)
Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen! – a Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873-1883) (A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése, A vízgazdálkodás története szekció, Gödöllő, 2013. július 3.)
Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893) (Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig, Budapest, 2014. január 31.)
Magyar földszeretet az „oláh tengerben”: narratívák Fodor Ferenc Elnemsodort falujában (Tempus Adest – konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére, Budapest, 2014. március 21.)
Csak a jó meleg Afrika… földrajzos projektterv, 10. osztály (Sulinetwork 2014, Konferencia, Tanárszakos hallgatók projektbemutatói – Intel® Teach Essentials a felsőoktatásban szekció, Győr, 2014. október 18.)
Levéltár és iskola a Kádár-korban (Arma – Colloquium Officiale III, Budapest, 2016. március 31.)
Mederben tartott fejlesztés: a vízrendezés jogi–intézményi kereteinek XIX. századi kialakulása Nyugat-Európában és Magyarországon (Nyitott Társadalomtörténet XII. Az ELTE TDI Társadalom- és gazdaságtörténeti PhD programjának konferenciája, Budapest, 2018. június 18.)

Publikációk

2011

„Felújítani azt, ami érdemes” – Beszélgetés Elekfi Lászlóval. In: Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a.D. MCMXI inaugurati. Szerk.: Horváth László – Laczkó Krisztina – Péterffy András – Tóth Károly. Typotex Kiadó–ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 685–708. (Székely Mártonnal, a jegyzeteket kiegészítette Tóth Károly) Újra megjelent: Kősziklára épült ház. Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére. Szerk.: ifj. Arató György – Pál Zoltán. Mika Sándor Egyesület, Budapest, 2016. 493–520.

2013

Dobóci Zalai-címereslevél, 1457. In: Középkori magyar címereslevelek I. Szerk.: Körmendi Tamás. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 41–44.

2013

„Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen” – a Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873–1883). Magyar Hidrológiai Társaság, XXXI. Országos Vándorgyűlés, Gödöllő, 2013. július 3–5. http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/31/dolgozatok/word/149_simonkay_marton.pdf

2013

Liszt Ferenc Rómában (1861–1869) – adalékok az olasz–magyar kulturális kapcsolatok történetéhez. Első Század 12 (2013: 2.) 110–131.

2013

Vadas András: Körmend és a vizek. Egy település és környezete a kora újkorban. [könyvismertetés] Korall 14 (2013: 4.) (53. szám) 208–211.

2014

Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893). In: Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Szerk.: Horváth Gergely Krisztián. Balassi Kiadó, Budapest. 343–376. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Viz.pdf

2014

Források a Rábaszabályozó Társulat ügyviteli rendjéhez. In: Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Szerk.: Horváth Gergely Krisztián. Balassi Kiadó, Budapest. 614–632. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Viz.pdf

2015

Magyar földszeretet az „oláh tengerben”: narratívák Fodor Ferenc Elnemsodort falujában. In: Tempus Adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Szerk.: Isó Gergely – Kovács Dóra. Mika Sándor Egyesület, Budapest. 229–242.

2015

Feladatok az „Élet a kertben” témakör feldolgozásához. In: Jó gyakorlatok: módszerleírások a gyakorlatból. A természetismeret tanítása. Szerk. Makádi Mariann. http://geogo.elte.hu/images/Elet_a_kertben.pdf

2016

Búza vagy bárány? A bekerítések és a kora újkori angol táj átalakulása. In: Index. Tanulmányok a Mika Sándor Emlékülésről 2012. Szerk. Simonkay Márton. Mika Sándor Egyesület, Budapest. 119–144.

2017

A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása [The Exorcist of Zombor. The Mentality of an Eighteenth-Ceuntury Franciscan Monk]. (Vallásantropológiai tanul- mányok Közép-Kelet-Európából 3.) By Dániel Bárth. Budapest: Balassi, 2016. 316 pp. [könyvismertetés] Hungarian Historical Review 6 (2017: 3.) 686–690.

2017

Első mindenek közül. Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám szerk.: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25.) Győr, 2016. 869 oldal. [könyvismertetés] Aetas 32 (2017: 4.) 207–210.

2017

Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle 67 (2017: 4.) 50–65.

2018

Levéltár és iskola a Kádár-korban. In: Arma. Tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból. Szerk.: Kiss Alpár. 217–234.

2019

Elképzelt reformkor. Történetértelmezési vázlat. in: „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt” Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Szerk.: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtös Áron. RODOSZ Bihar, Nagyvárad. 15–34.

2019

A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás – társasági élet – szegénypolitika. Szerk.: Pilkhoffer Mónika – Kaposi Zoltán. Pécs, 2017. Kronosz Kiadó – Pécs Története Alapítvány. (Pécsi Mozaik 7.) In: URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XIII. Főszerk.: Kenyeres István. Budapest. 347–351.

Egyéb előadások

Árvizek és szabályozás a Dunán. (Szent Imre Nap, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2013. november 5.)
Az „aranykor” vége. 1914 és következményei. (Ferencvárosi Kolping Család Egyesület, 2014. június 21.)

Versenyeredmények (egyetemi)

XXXI. OTDK Humán Tudományi szekció, Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat, 2013, 2. hely

Nyelvtudás

Latin (B2 középfok, C típusú komplex nyelvvizsga, emelt szintű érettségi alapján)
Német (B2 középfok, C típusú komplex nyelvvizsga)
Angol (társalgási szinten)

Ösztöndíjak, díjak

Fővárosi Diákösztöndíj (Fővárosi Önkormányzat, 2008–2009)
Szent Imre-díj (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2010)
Ferencvárosi „deák” tanulmányi ösztöndíj (Ferencvárosi „deák” Közalapítvány, 2011)
Weiner-emlékplakett (Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, 2012)
TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0030 Önálló lépések a tudomány területén (ELTE Eötvös Collegium, 2012–2013)
Tudományos Ösztöndíj Pályázat (ELTE BTK HÖK, 2013)
Köztársasági Ösztöndíj (ELTE BTK, 2013–2014, 2014–2015)

Egyéb szervezeti tagság

Magyar Herold (forrásközlő sorozat, szerkesztőbizottsági tag, 2014–)
Mika Sándor Egyesület, alelnök (2013–2015), elnök (2018–)

Szabadidő

zene (zongora, orgona, gitár, kórus), táboroztatás, kirándulás, társasjáték

Budapest, 2020. január 14. Tisztelettel: Simonkay Márton Zoltán