2012–2013

Részvétel középkori magyar címereslevelek forráskiadásában (ELTE Eötvös Collegium – ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék, vezető kutató: Körmendi Tamás)

2013–2014

Forrásgyűjtés és tanulmány írása az OTKA K 84276. számú, Vízhasználat, vízszabályozás és társadalom a 13–20. századi Magyarországon c. projekt (vezető kutató: Horváth Gergely Krisztián) zárásaként megjelent Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. c. kötetbe

2019–

Részvétel tudományos segédmunkatársként az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport (vezető kutató: Tomka Béla) munkájában

2022–

Részvétel tudományos segédmunkatársként az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatócsoport (vezető kutató: Pogány Ágnes) munkájában