Simonkay Márton, tudományos segédmunkatárs, az MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatócsoport tagja. Érdeklődési körébe tartoznak a 19−20. hazai környezet-, gazdaság- és társadalomtörténet egyes kérdései, valamint a tantárgy-pedagógia.

Egyetemi tanulmányait az ELTE különböző karain (BTK, PPK, TTK), történelem–földrajz tanári szakon, valamint az ELTE Eötvös Collegiumban végezte. 2016-ban diplomázott, majd ezt követően, 2016-tól ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Programjának doktorandusza lett. Disszertációját 2024-ben védte meg. Korábban három éven át tanított a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban (2016–2018), valamint az ELTE Társadalomtudományi Karán (2021−2022).

Doktori témája az Alsó-Rába-vidék dualizmus kori szabályozásának vizsgálata. Kutatóként elsősorban az érdekli, hogyan alakult a környezet és a társadalom viszonya, kölcsönhatása a történelemben: milyen jó gyakorlatok, együttműködési formák jöttek létre. Globalizációtörténeti Kutatócsoportban a rendszerváltás előtti környezetvédelmi mozgalmak nemzetközi kapcsolataival foglalkozik, a Vállalkozástörténeti Kutatócsoportban kutatott témája pedig a két világháború közötti Magyarország vállalati érdekképviseleteihez kötődik. Korábban foglalkozott középkori forráskiadással és jelenkor-történettel is. Szakmai érdeklődési körébe tartozik még a tanulás és tanítás szaktárgyi módszertana. Tagja a volt Eötvös collegistákból alakult Mika Sándor Egyesületnek, ahol konferenciák szervezésével, kötetszerkesztéssel foglalkozik.