Simonkay Márton, doktorandusz, történelem–földrajz szakos középiskolai tanár, az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Programjának hallgatója, az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tagja. Az Eötvös Collegium Történész Műhelyének volt tagjaiból 2014-ben alakult Mika Sándor Egyesület alapító alelnöke, jelenleg elnöke. Fő kutatási területe a 19–20. századi környezettörténet, valamint a tantárgy-pedagógia.

Egyetemi tanulmányait az ELTE különböző karain (BTK, PPK, TTK), történelem–földrajz tanári szakon, valamint az ELTE Eötvös Collegiumban végezte. 2016-ban diplomázott, majd ezt követően, 2016-tól ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Programjának doktorandusza lett. Emellett három évet tanított a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban (2016–2018).

Doktori témája az Alsó-Rába-vidék dualizmus kori szabályozásának vizsgálata. Kutatóként elsősorban az érdekli, hogyan alakult a környezet és a társadalom viszonya, kölcsönhatása a történelemben: milyen jó gyakorlatok, együttműködési formák jöttek létre. Korábban foglalkozott középkori forráskiadással és jelenkor-történettel is. Szakmai érdeklődési körébe tartozik még a tanulás és tanítás szaktárgyi módszertana. A Mika Sándor Egyesületben konferenciák szervezésével, kötetszerkesztéssel foglalkozik.