Válogatott publikációk

Environmental Movements Linked Across the Iron Curtain in the 1980s: Hungary, Austria, and the Danube. HistGlob Working Paper 12 (2024), 20 p.

Vízerőművek és környezetvédő mozgalmak: Adalékok az 1980-as évek osztrák–magyar kapcsolataihoz. Századok, 158. évf. (2024) 1. sz. 95−110.

Versengés a kooperációban. Bíró Pál és Hegedüs Lóránt harca a Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségéért (1926). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2023), 279−299.

Határhasználat és folyószabályozás kataszteri térképeken. Egy győrsövényházi kisajátítás tanulságai a dualizmus korából. In: Kiss Zsuzsanna − Szilágyi Zsolt (szerk.): Határ, határhelyzet, határátlépés. A határok fizikai és mentális működése, változása és emlékezete. Szeged−Eger: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület − Líceum Kiadó, 2022. 309−322.

Árvizek és területhasználat a dualizmus kori Alsó-Rába-vidéken. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2021), 197−218.

Vízszabályozók hálózata. Társulati vezetés és vármegyei karrier a Rábaszabályozó Társulatban (1873−1918). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2020), 69−92.

Elképzelt reformkor. Történetértelmezési vázlat. In: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): “Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Nagyvárad: Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), 2019. 15–34.

Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle, 67. évf. (2017) 4. sz. 50–65.

Források a Rábaszabályozó Társulat ügyviteli rendjéhez. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 614–632.

Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893). In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 343–376.

Teljes publikációs lista