Szakmai önéletrajz

Tomka Béla


Születési hely, idő: Salgótarján, 1962. május 8.
Családi állapot: nős, két gyermek
Munkahely címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Jelenkortörténeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: (+36) 62-544-806, fax.: (+36) 62-544-464
E-mail: tomka@hist.u-szeged.hu

Munkahelyek / Beosztások

2019–

MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, vezető

2014–

SZTE, Jelenkortörténeti Tanszék, tanszékvezető

2011–

SZTE, Történeti Intézet, egyetemi tanár

2007–2011

SZTE, Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, tanszékvezető

1999–2010

SZTE, Történeti Intézet, egyetemi docens

1997–1999

SZTE (JATE), Történeti Intézet, egyetemi adjunktus

1989–1997

SZTE (JATE), Történeti Intézet, egyetemi tanársegéd

1988

Corvinus Egyetem (MKKE) Gazdaságtörténeti Tanszék, MTA TMB–ösztöndíjas

Tanulmányok / Tudományos fokozatok / Kutatóutak

2019

Humboldt Universität, Berlin, Visiting Fellow (3 hónap)

2015

Institute for Advanced Study, Central European University, Budapest, Senior Fellow (6 hónap)

2014

Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Visiting Fellow (3 hónap)

2012

Friedrich Schiller-Universität, Imre Kertész Kolleg, Jena, Visiting Fellow (12 hónap)

2010

Humboldt Universität, Berlin, Visiting Fellow (3 hónap)

2010

az MTA Doktora cím elnyerése

2006–2009

Bolyai Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2004–2005

Institute for Advanced Studies in the Humanities, Edinburgh, Fellow

2004

Portland State University, Egyesült Államok, Visiting Professor

2004

habilitáció, Debreceni Egyetem

2003–2006

Széchenyi István Ösztöndíj

2002

Oxford University, St. John’s College, Visiting Fellow (2 hét)

2001–2002

Humboldt Forschungsstipendium und Preis, Freie Universität, Berlin (12 hónap)

2000

Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas, Berlin; Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Mannheim (2 hónap)

2000

International Institute of Social History, Amsterdam, Visiting Fellow (3 hónap)

1997–2001

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1996

PhD-fokozat elnyerése (Summa cum laude) a Debreceni Egyetem (KLTE) Történeti Intézetében. Cím: A bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913

1995

Egyetemi doktori disszertáció védése (Summa cum laude) a Szegedi Tudományegyetemen (JATE), a bank–ipar kapcsolat témájában

1992–1993

IRSEP-ösztöndíj, University of Minnesota, History Department, Minneapolis, Egyesült Államok (10 hónap)

1990–1991

DAAD-ösztöndíj, Westfälische Wilhelms-Universität, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Münster, Németország (10 hónap)

1988–1991

MTA TMB-ösztöndíj, nappali, majd levelező tagozat, Corvinus Egyetem (MKKE), Gazdaságtörténeti Tanszék

1988

SZTE (JATE), történelem szakos tanári diploma

1982–1988

SZTE (JATE), történelem–földrajz szak, Kelet-Európa története speciális képzés

Díjak / Kitüntetések

2014

“Outstanding Academic Title of 2013 Award”, American Library Association (for “A Social History of Twentieth-Century Europe”, London and New York: Routledge, 2013)

2010

Akadémiai Díj, Magyar Tudományos Akadémia

Kutatási területek

20. századi magyar és európai történelem, különös tekintettel a magyar gazdaság- és társadalomtörténet összehasonlító vizsgálatára és interdiszciplináris megközelítésére; tematikai súlypontok: jóléti állam, család és népesség, gazdasági növekedés folyamata és tényezői, globalizáció folyamata

Oktatási tevékenység

Szemináriumok és előadások a Szegedi Tudományegyetemen (korábban JATE), valamint az ELTE-n a 19–20. századi magyar és egyetemes gazdaság– és társadalomtörténet, valamint Németország 19–20. századi története köréből, különös tekintettel a nemzetközi összehasonlításokra.

Oktatás- és tudományszervezői tevékenység

2018–

NKFI Nemzetközi Együttműködési Bizottság, tag

2017–

Czech Science Foundation, Reviewer

2014–

SZTE Történelem Doktori Iskola, programvezető (Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Program)

2009–

MA szakirányvezető, SZTE, Történeti Intézet (Jelenkortörténet, valamint Gazdaság, társadalom, életmód szakirány)

2001–2004

OTKA történettudományi zsűri, tagság

2001–

ELTE, Budapest, Gazdaság- és Társadalomtörténet PhD-program, külső alapító tag

1998–

OTKA és MTA pályázati bírálója

1991–2000

Választott képviselő a Történeti Intézet Tanácsában (megszakításokkal)

1991–1992

SZTE (JATE) BTK Oktatási Reformbizottság
Írások oktatási kérdésekről a Szegedi Egyetem c. lapban.

Nyelvismeret

Angol (felsőfokú “C” nyelvvizsga, ITK, Bp., 1994.)
Német (felsőfokú “C” nyelvvizsga, ITK, Bp., 1991.)

Szakmai egyesület tagságok és tisztségek

2016–

Hajnal István Kör, Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, elnök

2013–2016

Hajnal István Kör, Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, alelnök

2010–

International Social History Association, Amsterdam, elnökségi tag

2007–

Hajnal István Kör, Társadalomtörténeti Egyesület, választmányi tag

2002–

European Business History Association, Brussels, tag

Szerkesztőségi tagság

2017–

Demográfia, szerkesztőbizottsági tag

2016–

Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Harrassowitz Verlag, szerkesztőbizottsági tag

2012–

Hungarian Historical Review, szerkesztőbizottsági tag

2010–

ISHA Newsletter (International Social History Association, Amsterdam), szerkesztő

2004–

Esély, szociálpolitikai folyóirat, Budapest, szerk. biz. tag

1992–

Aetas, történettudományi folyóirat, Szeged, társszerkesztő

Konferenciák / Előadások / Szekcióvezetések, Válogatás 2002–

„1916 – a régi világ és a régi Magyarország utolsó éve?” Budapest, 2016. október 5.
Az előadás címe: “Az európai társadalmak átalakulása és a globalizáció első nagy hulláma, 1880–1913”

„London–Sapporo–Szeged International Workshop for Slavic and Eurasian Studies”, Szeged, September 22–24, 2016
Title of presentation: “Austerities and Aspirations: Consumption and Leisure in Communist East Central Europe”

“Debating the Cold War”, University College, Birkbeck College, London, February 5, 2016
Title of presentation: “Was there a Welfare State in the East as well as the West?”

22nd International Congress of Historical Sciences, Session “Social History Worldwide: Decline and Revival”, Jinan, August 23–29, 2015
Title of presentation: “Recent Trends in European Social History”

Chinese Academy of Social Sciences, Institute of World History, Beijing, August 21, 2015
Title of presentation: “Economic Growth in 20th Century Eastern Europe: Recent Findings and Interpretations of Research”

Conference “1989 and Its  Antecedents in East Central Europe”, Blinken European Institute, Columbia University, New York, May 9–10, 2013
Title of presentation: “Revisiting Long-Term Economic Performance in East Central Europe: Twentieth-Century Hungary in an International Comparison”

Conference “The European Welfare State in a Global Context”, German Historical Institute London, April 11–13, 2013
Title of presentation: “Social Welfare in post-war East Central Europe: Structure, Functions and Dynamics”

Friedrich Schiller Universität, Jena, Imre Kertész Kolleg, October 12, 2012
Title of presentation: “From Clusters to Hybrids: Determinants of Social Policy in Post-communist East Central Europe”

Conference “Shared Histories for a Europe without Dividing Lines”, Council of Europe, Strasbourg, October 27–28, 2011
Title of presentation: “Demography, Social Structure and Urbanization during the Industrial Revolutions”

University of Ljubljana, Humboldt-Kolleg, April 12, 2011
Title of paper: “Social Policy in 20th Century Eastern Europe: Institutions and Determinants in a Comparative Perspective”

21th International Congress of Historical Sciences, Amsterdam, Session 20, Towards a World History? Social Policies and Politics in a Globalised World, August 22–28, 2010
Title of presentation: “Internal Peripheries and Paths of Social Policy in 20th Century Europe”

Doktorandenkolloquium, Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Geschichte, Berlin, June 16, 2010
Title of Presentation: “Social policy in 20th Century East Central Europe: Institutions and Determinants in a Comparative perspective”

Aetas Jubileumi Konferencia, Szeged, 2010. május 21.
Előadás címe: “Periodizáció a 20. századi magyar és európai történelemben”

Public Sphere and Environment in Slavic Eurasia and Japan. International Workshop, organized by Slavic Reseach Center, Hokkaido University – Research Institute for Humanity and Nature. Kyoto, Research Institute for Humanity, Februar 28 – March 1, 2009
Title of Presentation: “Social Welfare in Communist East Central Europe: Structure, Functions and Dynamics”

The Two Wests: Democracy, Citizenship and Social Rights in the United States and Europe (1918–2008), University of Eastern Piedmont – Columbia University, New York, Vercelli–Torino, May 23–24, 2008
Title of presentation: “Social Security in Post-war East Central Europe”

New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe, Central European University – Sofian Centre for Advanced Study, Sofia, April 17–19, 2008
Title of Presentation: “Comparative History in East Central Europe: Reflections on Missed Opportunities”

MTA Történettudományi Bizottság Gazdaságtörténeti Albizottsága, Budapest, ELTE BTK, 2008. április 9.
Vita Tomka Béla “Európa  társadalomtörténete a 20. században” c. kéziratáról

Magyar Történeti Társulat, MTA, Budapest, 2007. november 28.
Előadás címe: “Jóléti rendszerek Európában: típusok, trendek, teljesítmények a második világháború után”

European Social Policy Association Conference, Wien, September 21, 2007
Chair of the session: “The History of Social Policy in a Wider Europe”

“Europa im Zeichen von Sicherheit und Risiko”, Freie Universität, Berlin, August 22, 2007
Title of Presentation: “Social Policy in 20 th Century Europe: East–West Comparisons

Hajnal István Kör éves konferenciája, Nyíregyháza, 2007. július 5.
Előadás címe: “Az időskor mint elkülönült életszakasz kialakulása: a nyugdíjrendszer szerepe”

A magyar jóléti rendszer Európában: A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület éves konferenciája, Budapest, ELTE, TáTK, Szociológiai Intézet, 2007. május 4.
Előadás címe: “A magyar jóléti rendszer története európai összehasonlításban”

“50 Jahre Römische Verträge. Supranationale Institutionen und transnationale Erfahrungsräume”, Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas, Berlin, 16–17. März 2007
Title of presentation: “European integration and social policy from an East Central European perspective“

European Social Solidarity in Historical Perspective, European University Institute, Florence, December 6. 2006
Title of presentation: “Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour?”

Jelenkortörténeti Műhely, Budapest, 2006. október 25.
Előadás címe: “Társadalmi és gazdasági konvergenciák a 20. századi Európában: Új eredmények és interpretációk”

European Social Solidarity in Historical Perspective, European University Institute, Florence, October 10, 2006
Title of presentation: “Social Solidarity in East Central Europe”

Bölcsész HEFOP tananyag-fejlesztési zárókonferencia, Budapest, 2006. szeptember 28.
Előadás címe: “Bevezetés Európa újabbkori gazdaság- és társadalomtörténetébe”

Congreso Internacional „Del Espacio Social Europeo a la Europa Social?, Universidad de Salamanca, October 19–21, 2005
Title of presentation: “Social and Economic Convergences in 20th Century Europe: East Central Europe and the European Social Model”

VII World Congress of International Comittee of Central and East European Studies, Berlin, July 29, 2005
Title of presentation: “Formation and Persistence of European Social Models: Converging and Diverging Patterns of Welfare Development in East Central Europe after WWII”

VII World Congress of International Comittee of Central and East European Studies, Berlin, July 29, 2005
Chair of the session: “Welfare State in Postcommunism in the Context of European Integration”

20th International Congress of Historical Sciences, Sydney, Session 21, Models of Welfare State Formation in the Global Context, July 3–9, 2005
Title of presentation: “Determinants of Welfare Development in 20th Century East Central Europe”

Fighting Poverty and Reforming Social Security, Woodrow Wilson International Center for Scholars, East European Studies, Washington, D.C., June 8, 2005
Title of presentation: “Perils of institutionalized volatility: Some lessons from East Central European welfare reforms”

Institute for the Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, January 26, 2005
Title of presentation: “Welfare Systems in 20th Century East Central Europe. A Comparative View”

Public Lecture, Portland State University, Portland, OR, July 28, 2004
Title of presentation: “The Formation and Persistence of the European Social Model: Social Diversity and Convergence in Europe after WWII”

Vita a Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában c. könyvről, ELTE TáTK, Szociológiai Intézet, Budapest, 2004. május 5.
Előadás címe: “A szociálpolitika történetének kutatása Magyarországon”

Habilitációs előadás, Debreceni Egyetem, BTK, Történelmi Intézet, Debrecen, 2004. április 20.
Előadások címe: “Az Európai Szociális Modell” kialakulása és fejlődése a II. világháború után: a nyugat-európai társadalomtörténet fókusza?” és
„Social policy in 20th century Hungary: an international comparison, 1918–1990”

Das Europäische Sozialmodell. Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat, Wissenschaftszentrum Berlin, February 27, 2004
Title of presentation: “Wohlfahrtsstaatliche Entwicklungen in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell, 1945–1990”

Teleki László Intézet – Korall, Vita a társadalomtörténetírás helyzetéről, Budapest, 2003. október 10.
Előadás címe: “Társadalomtörténeti hagyományok, irányzatok, módszerek – a nemzetközi gyakorlat szemszögéből”

Europäisches Sozialmodell und transnationaler Sozialstaat, Workshop, Wissenschaftszentrum Berlin, July 11, 2003
Title of presentation: “East Central Europe and the European Social Model”

Graduiertenkolleg Europäische Sozialmodell, Göttingen, June 27, 2002
Title of presentation: “Social Convergences in Europe and the European Social Model, 1945–1990”

Osteuropainstitut, Freie Universität, Berlin, April 14, 2002
Title of  presentation: “Welfare State Development in 20th Century Hungary”

Humboldt Forum, Berlin, April 12, 2002
Title of presentation: “Historical Research on Social Convergences and Divergences”

Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas, Freie Universität, Berlin, January 16, 2002
Title of presentation: “Social Convergences and Divergences in 20th Century Europe: The Case of Hungary”

Egyéb szakmai tevékenység

Részvétel kandidátusi és PhD-disszertációk, az MTA Doktora értekezések, valamint habilitációk vizsga- és bírálóbizottságában

Szakmai ismeretterjesztő tevékenység (cikkek és háttéranyagok készítése a Heti Világgazdaság, Magyar Nemzet, Kisalföld, Index stb. részére, interjúk napilapokban, televíziókban, a Magyar Rádióban és helyi adókon)

Aetas-interjúk készítése

Képszerkesztések könyvkiadók részére, lektorálások

Szabadidő

Utazás, kert, DIY