Jelenlegi kutatások

Tomka Béla fő kutatási területét a 20. századi magyar és európai gazdaság- és társadalomtörténet jelenti. Ezen belül a család és a népesség, a szociálpolitika, a fogyasztás történetéről publikált átfogó munkákat. Legutóbb a gazdasági növekedés, a fogyasztás és az életminőség kelet-közép-európai összehasonlító történeti vizsgálatával foglalkozott. E témakörökben a következő munkái jelentek meg illetve állnak megjelenés alatt:

  • Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption and Quality of Life in East Central Europe since 1945, Budapest and New York: Central European University Press, 2020, 445 pp.
  • “Consumption and Leisure in 20th Century Central and Eastern Europe”, in Wlodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec and Joachim von Puttkamer, eds., The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, vol. 1, London and New York: Routledge, 2020, 385–443.
  • (Co-authored by Stanislav Holubec) “Population and Family in 20th Century Central and Eastern Europe”, in Wlodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec and Joachim von Puttkamer, eds., The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, vol. 1, London and New York: Routledge, 2020, 235–312.
  • “Lebensstandard und Konsum im 19. und 20. Jahrhundert” (forthcoming in Ulf Brunnbauer, Hrsg., Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, Band 6: Wirtschaft und Gesellschaft in Südosteuropa von 1800 bis zur Gegenwart, 2021, ca. 25 pp.)
  • “Fogyasztás a második világháború utáni Kelet-Közép-Európában: politikai meghatározók és transznacionális hatások”, Aetas, vol. 34 (2019), no. 4, 62–74.
  • Intézményi és kulturális transzferek a 20. századi Magyarországon. Thematic issue of the journal Aetas, vol. 34 (2019), no. 4, 186 pp.

Érdeklődési körébe tartozik továbbá az erőszak, a propaganda és az ellenségképek története, valamint az európai integráció és a globalizáció folyamata. Erre vonatkozó legutóbb megjelent, illetve megjelenés alatt álló tanulmányai:

  • (Co-edited by László Szarka) Nationalisms in Action: East Central Europe in the Great War (forthcoming, New York: Berghahn Books, 2021, ca. 380 pp.)
  • “Erőszak a történelemben: jelentések és hosszú távú trendek”, Aetas, vol. 33 (2018), no. 3, 170–185.
  • “Mítoszok az Európai Unió demokratikus hiányosságairól”, Kommentár, vol. 11 (2016), no. 6, 20–28.

Margittai Lindával szerkeszti a Történelem és erőszak című kötetet, mely a Hajnal István Kör 2019. augusztusi, hasonló című konferenciájának anyagát gyűjti egybe.