Tomka Béla, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszékének vezetője, s az ott működő Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program alapítója és vezetője. Az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport irányítója. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület elnöke. Fő kutatási területe a 20. századi társadalom- és gazdaságtörténet, különös tekintettel a nemzetközi összehasonlításokra.

Tanulmányok és tudományos fokozatok

Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem (akkor: JATE) történelem szakán végezte, majd ezt követően MTA TMB ösztöndíjasként a Budapesti Corvinus Egyetem (akkor: MKKE) Gazdaságtörténeti Tanszékén folytatott doktori tanulmányokat, később az Egyesült Államokban (Minneapolis) és Németországban (Münster) tanult. 1995-ben szerezte meg a Dr. univ., 1996-ban a PhD fokozatot. 2004-ben habilitált, 2010-ben nyerte el az MTA Doktora címet.

Tudományos munkásság

A 20. századi magyar és európai gazdaság- és társadalomtörténeten belül a család és a népesség változásai, valamint a szociálpolitika alakulása álltak korábbi kutatásainak középpontjában. Legutóbbi munkái a gazdasági növekedés és a fogyasztás kelet-közép-európai összehasonlító történeti vizsgálatával foglalkoztak. Szakmai érdeklődési körébe tartozik még az erőszak, a propaganda és az ellenségképek története, valamint az európai integráció folyamata.

1992-től az Aetas c. folyóirat társszerkesztője, emellett más tudományos periodikák szerkesztőbizottságának tagja (Esély, Hungarian Historical Review, Demográfia). 2010-ben az amszterdami székhelyű International Social History Association (ISHA) elnökségébe választották, s a szervezet angol nyelvű Hírlevelének szerkesztője lett. 2016-ban a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület elnöke lett, majd 2019-ben újraválasztották. Az ELTE Gazdaság- és társadalomtörténeti PhD programjának külső alapító tagja, az SZTE Történettudományi Doktori Iskolájának törzstagja, s az ott működő Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program vezetője.

Európa és Amerika számos kutatóintézetében és egyetemén megfordult kutatóként és meghívott előadóként, melyek közé tartozik az International Institute of Social History (Amsterdam), Universität Mannheim, Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, University of Oxford, University of Edinburgh, Portland State University (OR), Imre Kertész Kolleg (Jéna), Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Regensburg), Univerzita Hradec Králové. Tizenöt könyv szerzője és további kötetek szerkesztője, emellett nagyszámú tanulmányt közölt. A Bolyai Plakett (2010) és az Akadémiai Díj birtokosa (2010). A Routledge kiadónál 2013-ban megjelent könyve elnyerte az American Library Association “Outstanding Academic Title 2013” díját.